Podpisali umowę i… nie wykonali zadania

Przetarg na koszenie miasta mieli już wygrany, umowa podpisana i kilkanaście dni po rozpoczęciu koszenia… oznajmili, że nie będą kontynuować wykonywania zadania. Firma TOPOL utraciła wadium, ale przede wszystkim zaufanie.

Przetarg na koszenie trawników na terenach parków, zieleńców i pasów drogowych w Szczecinie rozstrzygnięto niemal miesiąc temu.

W pięciu rejonach naszego miasta zwyciężyła firma pochodząca z Chociwla, TOPOL – mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska. – Po uzupełnieniu wymaganych dokumentów właściciel podpisał umowę. Zadeklarował, że podoła zadaniu. Teraz… zmienił zdanie i poinformował, że odstępuje od wszystkich umów, gdyż nie jest w stanie ich zrealizować.

Osoby chcące przystąpić do przetargu musiały m.in. wpłacić wadium – łącznie 100.000 zł. Właściciel pewnie oferował, że jest w stanie zrealizować zadanie. Zaproponował najniższą cenę, przedstawił wymagane dokumenty. Firma TOPOL wygrała przetarg w rejonie II (m.in. Pomorzany, Gumieńce czy Nowe Miasto). Była jedynym oferentem.

W rejonie III (Krzekowo, Zawadzkiego, Pogodno, Świerczewo) rywalizowała z firmą ROMUS, której oferta przewyższała złożoną przez TOPOL.

W rejonie IV (m.in. Niemierzyn, fragment Osowa i Skarbówek) startował również Waldix, podobnie jak w rejonie V (Niebuszewo, Bolinko, fragment Osowa, Łękno).

W rejonie VIII (część Prawobrzeża) przetarg przegrały firmy Paan-Bus ze Szczecina oraz Heliathus z Białunia.

W przypadku, gdyby rezygnacja z udziału w przetargu była na etapie oceny ofert, można było rozmawiać o przejęciu zadania przez kolejną firmę. W momencie, gdy właściciel podpisał umowę – nie było mowy o jakichkolwiek dalszych negocjacjach.

Jak będzie wyglądało teraz koszenie?

Wycofanie się firmy TOPOL z koszenia nie oznacza, że w pasach drogi, w parkach czy na zieleńcach nie pojawią się inni pracownicy. Zajmą się tym teraz firmy, które mają bieżącą obsługę rejonów. Z racji wielości zadań zleconych ww. firmom, okres wykaszania będzie trwać jednak dłużej niż zaplanowano.

Dodatkowo ustalono, że do koszenia oddelegowani będą pracownicy Zakładu Usług Komunalnych, którzy porządkowali będą tereny wymagające najpilniejszej interwencji.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl