Płot przy Rusałce niezgodny z Prawem Wodnym?

Zmodernizowany Teatr Letni w Szczecinie cieszy oko – zwłaszcza o zmroku, kiedy barwne iluminacje rozświetlają charakterystyczną bryłę. Jednak według Andrzeja Radziwinowicza, radnego osiedla Arkońskie-Niemierzyn i przewodniczącego Partii Zieloni w Szczecinie, „Modernizacja amfiteatru została źle zaplanowana”.

Chodzi przede wszystkim o brak dostępu za Teatrem Letnim. Przed modernizacją furtka była otwarta i mieszkańcy mogli swobodnie przechodzić w jedną i drugą stronę. O otwarcie przejścia apelował już Paweł Madejski. W sprawie tej interpelował też radny Patryk Jaskulski, na co Miasto odpowiedziało, że przejście pozostanie zamknięte.

Wydaje się, że możliwe jest rozwiązanie tej sytuacji. Otóż radny osiedla Arkońskie-Niemierzyn Andrzej Radziwinowicz powołał się na art. 232 pkt 1 Prawa Wodnego, który brzmi:

Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Zdaniem miejskiego społecznika wystarczyłoby nieznacznie przesunąć płot, pozostawiając mieszkańcom i turystom 2-metrowy pas wzdłuż linii brzegowej. Wtedy spacer wokół Rusałki byłby możliwy.

Zobacz także:

Przejście pomiędzy Rusałką a Teatrem Letnim pozostanie zamknięte?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl