Plany zagospodarowania Łasztowni: Czy odbędą się konsultacje społeczne?

Jest odpowiedź Miasta na interpelację radnego Przemysława Słowika w sprawie projektu MPZP Międzyodrze-Wyspa Grodzka-Łasztownia 3. Czy odbędą się w tej sprawie konsultacje społeczne, o które postulował interpelujący? Czy na Łasztowni powstanie centrum handlowe?

Przypominamy, Przemysław Słowik wystosował do Prezydenta Miasta pismo, w którym odniósł się do projektu miejscowego planu zagospodarowania obszaru obejmującego, między innymi, Łasztownię. W ramach tej koncepcji dopuszczalna jest budowa obiektu handlowego o dużej powierzchni – co zdaniem radnego i zaniepokojonych mieszkańców zaprzecza przyjętej wcześniej wizji.

Stąd też wnioskował o przeprowadzenie konsultacji społecznych w takim dniu i godzinach, które nie kolidowałyby z ogólnie przyjętymi godzinami pracy. Dodatkowo zapytał czemu nie jest realizowana koncepcja zwycięskiego projektu konkursowego. Co na to Miasto?

Odpowiedź Miasta

Z odpowiedzi Zastępcy Prezydenta Miasta Daniela Wacinkiewicza wynika, iż Miasto nie planuje konsultacji społecznych, bowiem takowe trwają od lat 70. ubiegłego wieku. Na przestrzeni dekad obywały się różnego rodzaju konkursy, warsztaty i poszukiwanie rozwiązań na zagospodarowanie Łasztowni. Przedstawione w konkursowych projektach koncepcje są podsumowaniem i syntezą społecznych i środowiskowych oczekiwań – stąd „formuła kolejnych konsultacji i debat wydaje się już wyczerpana”. Natomiast istnieje możliwość wniesienia uwag (pisemnie) do projektu wyłożonego do wglądu publicznego i każdy z takiej możliwości może skorzystać.

Odnośnie dopuszczenia usług handlu o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² jest to kwestia wciąż otwarta, do której będzie się odnosił właściciel zakładu produkcyjnego, który znajduje się na rzeczonej działce. Zatem ustalenia funkcjonalno-przestrzenne dla ewentualnych docelowych przekształceń będą omawianie jeszcze z właścicielem.

Cała treść odpowiedzi dostępna TUTAJ.

Zobacz także:

Galeria handlowa na Łasztowni? Projekt MPZP wywołał zaniepokojenie radnych

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl