Plan na Szczecin – ograniczenie wydatków

Na skutek działań władz, a także rosnącej inflacji oraz galopujących cen energii i paliw, w najbliższych latach Szczecin straci ponad pół miliarda zł. Już teraz w miejskiej kasie brakuje ok. 130 mln zł. W związku z tym projekt przyszłorocznego budżetu zakłada zabezpieczenie podstawowych sfer funkcjonowania miasta przy jednoczesnym ograniczeniu wydatków w innych dziedzinach.

Dlaczego mamy deficyt?

Dziura budżetowa w wysokości ok. 130 mln zł to powstała przede wszystkim w wyniku zmian podatkowych (ubytek PIT – 129 mln zł). Dodatkowo w budżecie należy zabezpieczyć środki na wzrost cen prądu, gazu, paliwa oraz podwyższenie płacy minimalnej. To wszystko bowiem wpływa na wzrost bieżących kosztów funkcjonowania miasta.

– Walczymy o to, żeby zrealizować wszystkie obligatoryjne zadania i dopiąć rozpoczęte procesy inwestycyjne. Zależy nam na tym, aby mieszkańcy w jak najmniejszym stopniu odczuli zmiany podatkowe rządu. Traktujemy to jako wielkie wyzwanie, ale udowodnimy, że potrafimy sobie z tym poradzić. – powiedziała Dorota Pudło-Żylińska, Skarbnik Miasta.

Warto podkreślić, że ubytek z tytułu udziału w podatku dochodowym PIT ma charakter wieloletni. Według wyliczeń do 2025 roku będzie to kwota około 540 mln zł.

„Oszczędności zaczynamy od siebie”

Zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta, a więc sfery edukacji, opieki społecznej i transportu publicznego to priorytet. Dlatego, aby zbilansować budżet niezbędna jest redukcja wydatków. Pierwsze cięcia nastąpią w samym magistracie. Biura i wydziały urzędu miasta mają w ten sposób zaoszczędzić blisko 50 mln zł.

– Niestety nie partycypujemy w dochodach państwa. Reformy uderzają w samorządy, więc także w Szczecin. W pierwszej kolejności oszczędności zaczynamy zatem od siebie, dlatego redukujemy wydatki związane np. z przygotowaniem aktualizacji strategii Miasta, delegacjami, szkoleniami, współpracą międzynarodową i ze stowarzyszeniami. – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.

W niedalekiej przyszłości trzeba będzie liczyć się też z ograniczeniem niektórych ulg, świadczeń, a w najbliższych latach także zadań inwestycyjnych. Każdy może dołączyć do udziału w nadchodzących konsultacjach, tak aby wspólnie podjąć najlepsze decyzje.

Dołącz do konsultacji budżetowych

W drugiej połowie listopada odbędą się konsultacje budżetowe dla mieszkańców. Będą one miały charakter debaty z udziałem ekonomistów. Spotkania, można będzie śledzić w Internecie. Szczegóły wkrótce będą dostępne na: konsultuj.szczecin.pl oraz miejskich stronach informacyjnych.

Konsultacje budżetowe odbędą się 20 oraz 22 listopada br. Będzie można wtedy zapoznać się z planami lokalnych władz na przyszły rok, m.in.:

Założenia budżetowe 2022 r. Cel – określenie ram tworzenia budżetu.

 1. Wpływ centralnych decyzji na finanse miasta – spadek dochodów  z PIT na poziomie 129 mln zł.
 2. Podwyżki cen paliw, energii, żywności, presja płacowa, rosnące bieżące  koszty funkcjonowania.
 3. Utrzymanie programu inwestycyjnego.
 4. Zbilansowanie budżetu poprzez regulacje inflacyjne usług komunalnych  i opłat lokalnych oraz cięcia kosztów funkcjonowania miasta.
 5. Minimalizowanie przenoszenia skutków na mieszkańców.
 6. Zapewnienie stabilnego funkcjonowania miasta – wywiązywanie się z zadań  obowiązkowych wobec mieszkańców.

Wdrożenie środków zaradczych. Cel zbilansowanie budżetu.

W zakresie wydatków 

 • Weryfikacja wydatków i zmniejszenie budżetu bieżącego o 47 mln zł  Realizowane i analizowane działania: weryfikacja budżetu, obniżenie kosztów  funkcjonowania urzędu i jednostek o ok. 2.5 % , wstrzymanie lub ograniczenie  nieobowiązkowych programów, odłożenie projektów, rezygnacja z udziału w  pracach stowarzyszeń, bieżące zarządzanie budżetem.

W zakresie dochodów  

 • Podniesienie dochodów miasta o ok. 80 mln zł  

Realizowane i analizowane działania: zwiększenie opłat lokalnych, regulacje  inflacyjne usług komunalnych, dodatkowe dochody związane z odszkodowaniami za  niedofinansowane zadania zlecone, sprzedaż majątku.

Redukcja wydatków do minimum. Cel utrzymanie wieloletniego program rozwoju miasta.

Uruchomienie kryzysowej procedury budżetowej. Cel elastyczne reagowanie na zmiany.

 1. Ustalenie limitów wydatków dla poszczególnych sfer funkcjonowania miasta.
 2. Stały monitoring realizacji budżetu.
 3. Wprowadzenie kolegium budżetowego – weryfikacja wydatków i dochodów  w cyklach miesięcznych.
 4. Konieczność zatwierdzenia przez kolegium budżetowe wniosków dotyczących  zmian budżetowych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl