Plac Adamowicza w Szczecinie do remontu. Będą też nowe zabezpieczenia

Oddany do użytku pod koniec września br. plac Adamowicza w Szczecinie w pierwszej połowie 2020 r. będzie musiał przejść pierwszy remont. To efekt m.in. niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania znajdujących się tam mebli miejskich przez miłośników jazdy na deskorolkach.

Interpelację w sprawie przeprowadzenia remontu na placu Adamowicza złożył Dariusz Matecki z PiS, który wskazywał, że na wartej 3,2 mln zł inwestycji pojawiły się ubytki w ławkach, rdza na obramowaniu siedzisk, chwasty w miejscach z zielenią oraz „graffiti”. Do skierowanego do Prezydenta Miasta pisma radny dołączył również dokumentację fotograficzną (zdjęcia można zobaczyć w galerii poniżej).

Odpowiedzi na interpelację udzielił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera, który poinformował, że wszelkie uszkodzenia ławek na placu Adamowicza są wynikiem użytkowania ich w sposób niezgodny z przeznaczeniem. Wyjaśnił, że „meble miejskie zostały zaprojektowane i wykonane dla celów rekreacji biernej, nie spełniają zatem wymogów wytrzymałościowych stawianych urządzeniom lokalizowanym na terenach sportowych i skateparków”.

Wiceprezydent Szczecina dodał również, że wypielenie rabat zostało już zlecone wykonawcy inwestycji (umowa obejmuje pielęgnację zieleni przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego), a „graffiti” zostanie usunięte w ramach bieżącego utrzymania terenu.

W odpowiedzi na interpelację Michał Przepiera zapewnił, że wszystkie szkody na placu Adamowicza zostaną usunięte w pierwszej połowie 2020 r. Ale na tym nie koniec. „Ponadto, równolegle z pracami naprawczymi, planowane jest wprowadzenie zabezpieczeń przed ponownym zniszczeniem wyposażenia placu” – dodał zastępca prezydenta Szczecina.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl