Piotr Krzystek z absolutorium za wykonanie budżetu za 2017 rok

15:50
Piotr Krzystek absolutorium
Fot. rada.szczecin.pl

Głosowanie w sprawie udzielenia Absolutorium Prezydentowi Miasta Szczecin odbyło się podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Szczecin.

Za udzieleniem Absolutorium głosowało 20 radnych (z klubu „Bezpartyjni”, PiS i SLD), „przeciw” było 10 (z klubu PO oraz niezrzeszeni: Małgorzata Jacyna-Witt i Wojciech Dorżynkiewicz), nikt nie wstrzymał  się od głosu. Kwoty związane z wykonaniem budżetu za 2017 rok wyglądają następująco:

dochody budżetowe ogółem: 2 156 805 672,29 zł,
wydatki budżetowe ogółem: 2 229 976 134,87 zł,
deficyt budżetowy: 73 170 462,58 zł,
przychody: 398 675 866,23 zł,
rozchody: 45 301 390,24 zł.

Piotr Krzystek przedstawił radnym także stan realizacji najważniejszych inwestycji miejskich: Aquaparku Fabryki Wody, Stadionu Miejskiego (trwają przygotowania do uruchomienia przetargów) i Węzła Łasztownia (otrzymał 100 mln zł dofinansowania na przebudowę dróg na Międzodrzu i budowę Mostu Kłodnego).

Jako najważniejsze sprawy, którymi trzeba będzie zajmować się w najbliższych kilku miesiącach Prezydent wskazał Zachodnią Obwodnicę Szczecina, komunalizację bulwarów i Łasztowni, a także budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Raport z wykonania Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina dostępny online

W czasie dzisiejszej sesji zostało również zaprezentowane sprawozdanie z wykonania zadań ujętych w Drugim Programowym Porozumieniu dla Szczecina, które zawiera priorytetowe zadania, przeznaczone do realizacji w latach 2014-2018. Szacowany wskaźnik realizacji na czerwiec 2018 to ok. 75%.

Od dziś wszyscy zainteresowani stanem realizacji poszczególnych zadań ujętych w Drugim Porozumieniu Programowym dla Szczecina mogą go sprawdzić przez stronę internetową www.drugieporozumienie.pl.

Przypominamy również, że trwają konsultacje społeczne nowej perspektywy unijnej 2021-2027. Swoje uwagi i propozycje można zgłaszać na stronie www.kierunkiprzyszlosci.szczecin.eu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl