Piesi najważniejsi dzięki zmianie organizacji ruchu na Starym Mieście

Zmiany na Starym Mieście nie dotyczą tylko parkowania. Zmieniła się też organizacja ruchu. Szczególne przywileje zyskali piesi.

To już rok jak z kategorii dróg publicznych został wyłączony plac Orła Białego. Przestał być wyłącznie parkingiem, otworzył się na funkcje społeczne, kulturalne, gastronomiczne i ekologiczne. Podobną transformację przeszły ulice wokół placu, które od 1 lutego tworzą Strefę Zamieszkania Stare Miasto. Obowiązują tu inne niż w Strefie Płatnego Parkowania regulaminy i ceny za postój.

Piesi najważniejsi dzięki zmianie organizacji ruchu na Starym Mieście
Fot. NiOL

Inna jest też organizacja ruchu. Ulice: Tkacka (bez łącznika między Grodzką a Wyszyńskiego), Łaziebna, Staromłyńska, Staromiejska (fragment na wysokości katedry), Mariacka i Koński Kierat zostały objęte strefą zamieszkania.

Piesi najważniejsi dzięki zmianie organizacji ruchu na Starym Mieście
Fot. NiOL

Zasady poruszania się w strefie zamieszkania regulują przepisy ruchu drogowego. W skrócie: pieszy ma tu pierwszeństwo w stosunku do wszystkich pojazdów (samochodów, rowerów czy hulajnóg). Można spacerować ulicą albo przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu. Dzieci mogą się poruszać bez opieki innych osób. Stąd jedną z konsekwencji zmian na Starym Mieście, jest stopniowa likwidacja przejść dla pieszych.

Piesi najważniejsi dzięki zmianie organizacji ruchu na Starym Mieście
Fot. NiOL

I uwaga! Kardynalny przepis: strefa zamieszkania ogranicza prędkość pojazdów do 20 km/h.

Pojazdy wyjeżdżające ze strefy zamieszkania, włączają się do ruchu. Muszą więc ustąpić pierwszeństwa innym uczestnikom ruchu.

Podobnym celom, czyli poprawie bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców, służy strefa tempo 30. Takie rozwiązanie zostało wprowadzone na fragmencie ulicy Grodzkiej pomiędzy skrzyżowaniami z ulicą Tkacką i ulicami Farną i Sołtysią, a także na krótkim odcinku Tkackiej między Grodzką a Wyszyńskiego.

Strefy zamieszkania i strefy tempo 30 tworzą przestrzeń przyjazną dla wszystkich uczestników ruchu – ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pieszych. Uspokojenie komunikacji samochodowej sprawia, że nie ma potrzeby budowania wydzielonych dróg rowerowych czy malowania przejść dla pieszych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl