Pierwszy etap budowy obwodnicy Przecławia i Warzymic rozpoczęty

Podpisana została umowa na realizację I etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Drogę o długości 4,2 km wybuduje firma Budimex. Wartość zawartej umowy to około 89,5 mln złotych. Inwestycja powinna zostać oddana do ruchu przed końcem 2023 roku.

Fot. GDDKiA

Projekty wykonawcze i roboty budowlane  

Wykonawca ma za zadanie opracować projekty wykonawcze i zrealizować roboty budowlane. Jest już decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i o przekazaniu placu budowy, co powinno nastąpić w ciągu najbliższych dwóch tygodni, wykonawca będzie mógł przystępować do pierwszych robót.

Podział obwodnicy na odcinki

Obwodnicę Przecławia i Warzymic, o długości ok. 6,5 km, pierwotnie miała zaprojektować i wybudować firma Energopol Szczecin. Wykonawca opracował dokumentację i uzyskał decyzję ZRID. Prace budowlane nie zostały jednak rozpoczęte, co w grudniu 2019 roku spowodowało odstąpienie przez GDDKiA od umowy z tą firmą.

W międzyczasie zaszła konieczność dokonania zmian w pierwotnym projekcie w obszarze węzła Szczecin Zachód. Wynikało to z ujęcia w rządowym Programie budowy 100 obwodnic obwodnicy Kołbaskowa w ciągu DK13 oraz zaawansowanymi pracami przygotowawczymi dotyczącymi budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6.

Pierwszy etap budowy
Fot. GDDKiA

W efekcie realizację obwodnicy Przecławia i Warzymic podzielono na dwa etapy.

Pierwszy etap budowy
Fot. GDDKiA

Etap I – od ronda Hakena do przecięcia z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne (długość 4,2 km) – podpisana umowa na realizację.

Etap II – od Siadła Górnego do węzła Szczecin Zachód (długość 2,3 km) – trwa aktualizacja dokumentacji projektowej (umowa podpisana w grudniu 2020 r.).

Obwodnica ominie Przecław i Warzymice   

Pierwszy etap obwodnicy będzie się rozpoczynał od ronda Hakena na granicy Szczecina i kończył na przecięciu z obecną DK13 w rejonie skrzyżowania do miejscowości Siadło Górne. Na drodze powiatowej między Przecławiem a Ustowem powstanie węzeł drogowy Przecław. Droga na południe od miejscowości Przecław włączy się w obecny przebieg DK13. Ten fragment obwodnicy umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego z miejscowości Przecław i Warzymice, dzięki czemu skończą się zatory drogowe na obecnym przebiegu DK13. Będzie to dwujezdniowa droga klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Tutaj powstanie obwodnica

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl