Pierwsze utrudnienia w związku z przebudową na Międzyodrzu

W poniedziałek 7 czerwca br. zostaną wprowadzone zmiany w organizacji ruchu w związku z przebudową układu drogowego na Międzyodrzu.

Podczas prowadzenia prac zostanie zamknięty cały odcinek ul. Bulwar Śląski oraz Bulwar Gdański. Zamknięcie obu ulic spowoduje wprowadzenie ronda dwupasmowego z na skrzyżowaniu ul. Energetyków i św. Floriana. Prace przy budowie ronda będą prowadzone poza szczytem komunikacyjnym w godzinach wieczorno-nocnych w dniach 4, 5 i 6 czerwca br. Nowa organizacja ruchu zacznie obowiązywać od poniedziałku 7 czerwca br. od godzinnych porannych.

W związku z zamknięciem ul. Bulwar Śląski oraz Bulwar Gdański likwidacji ulegnie przystanek linii autobusowej nr 76.

O inwestycji

Zakres inwestycji to przebudowa ulic Energetyków, Władysława IV oraz części ulic dojazdowych do portu (Spichrzowej, Zbożowej, Celnej, Świętego Floriana, części ulicy Bytomskiej oraz Bulwaru Śląskiego i Gdańskiego). Remontowane będą także jezdnie, ciągi piesze i pieszo-rowerowe, pojawi się oświetlenie uliczne. W ciągu ul. Energetyków wybudowane zostanie duże rondo z rozjazdem torowiska, które w przyszłości przedłuży linię tramwajową na Łasztownię. W pobliżu trasy zamkowej powstanie parking park&ride. Zaplanowano również prace w obrębie sieci podziemnych.

Termin wykonania nie może być dłuższy niż 24 miesiące licząc od dnia podpisania umowy. Koszt całej inwestycji to ponad 76 mln zł brutto. Generalnym Wykonawcą jest Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Dofinansowanie

Projekt „Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie czyli przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Międzyodrza” jest współfinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020; Osi priorytetowej III Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego; działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych będzie realizowany zgodnie z ogólnymi wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2022.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl