Piec, kominek, instalacja fotowoltaiczne – źródła ciepła, które należy zgłosić gminie

1 lipca 2021 r. wszedł w życie obowiązek zgłoszenia informacji o źródłach ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych posiadających źródło ciepła o mocy do 1 MW. Odnosi się on właścicieli lub zarządców budynków i lokali. Obowiązek jest powszechny. Niewywiązanie się z niego może skutkować karą pieniężną. Informacje o źródłach ciepła zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Co się zmienia?

Od 1 lipca 2021 właściciele/zarządcy budynków w ciągu roku muszą złożyć odpowiednią deklarację. Termin upływa 30 czerwca br. Przy włączeniu nowych źródeł ciepła lub spalania paliw mają 14 dni od momentu pierwszego uruchomienia.

Obywatele mogą składać deklarację w formie elektronicznej (za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB) lub papierowej. 

Fot. UM Szczecin

Kto składa deklarację?

Właściciel/zarządca budynku zasilanego przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW. W przypadku mieszkania, którego ogrzewanie jest zasilane przez wspólne źródło ciepła np. z miejskiej czy lokalnej sieci ciepłowniczej to zarządca zgłosi deklarację. Jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła np. kominek, bojler elektryczny czy koza to taką deklarację właściciel musi złożyć samodzielnie. Jeżeli w budynku nie ma źródła ciepła to deklaracji do CEEB składać nie musimy.

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?

W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:

– miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
– kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
– kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
– kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
– piec kaflowy na paliwo stałe,
– trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
– kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
– kocioł olejowy,
– pompa ciepła,
– ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
– kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy.

Kiedy składamy deklarację?

Do 30 czerwca 2022 r., a dla nowych budynków termin złożenia deklaracji  będzie wynosił 14 dni. Uwaga! Obowiązek złożenia deklaracji jest nałożony ustawowo i za jego niewypełnienie w terminie grozi grzywna!

Informacje w deklaracji

Zgodnie z prawem deklaracja powinna uwzględniać następujące informacje:

  • imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
  • informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
  • numer telefonu właściciela/zarządcy (opcjonalnie);
  • adres e-mail (opcjonalnie).

Właściciel nieruchomości ma obowiązek zgłosić wszystkie źródła ogrzewania  – piec, kuchnię węglową, kominek, fotowoltaikę, a nawet „kozę”. Gdy w budynku  jest kilka źródeł ciepła w różnych lokalach  trzeba wymienić wszystkie.

Jak złożyć deklarację?

W formie elektronicznej – za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronie: www.ceeb.gov.pl

Wzór deklaracji – pliki do pobrania: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/

W formie papierowej – wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta – pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin.

Wszelkie informacje a także formularze deklaracji do złożenia dostępne są na stronie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego: www.gunb.gov.pl

Film GŁÓWNEGO URZĘDU NADZORU BUDOWLANEGO dot. Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz możliwość składania deklaracji od 1 lipca 2021 r. https://youtu.be/ZzRuaq3l4Nk

Wszelkie pytania należy kierować DO PRZEDSTAWICIELI GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl