Petycja w sprawie otwarcia bram Teatru Letniego

Autorzy petycji – Andrzej Radziwinowicz, Paweł Madejski i Dorota Pundyk – postulują o otwarcie wszystkich bram za sceną amfiteatru.

W 1976 roku został zbudowany amfiteatr, który przez lata był ogólnodostępny dla mieszkańców poza dniami kiedy odbywały się tu imprezy rozrywkowe i kulturalne. Stał się miejscem kultowym, a jego ogólnodostępność stała się dla nas Szczecinian oczywistością. – czytamy na stronie petycji.

Wraz z modernizacją Teatru Letniego zamknięto otwarte dotychczas bramy. To wywołało spory odzew wśród mieszkańców Szczecina niezadowolonych ze zmiany. W tej sprawie interpelował radny Patryk Jaskulski (przeczytasz o tym tutaj). Paweł Madejski, który oprowadza szczecinian szlakiem miejskiej zieleni również nie krył zaskoczenia, apelując o otwarcie przejścia.

Autorzy petycji natomiast domagają się otwarcia bram powołując się na artykuł 232 ust. 1 z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne, który mówi:

Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do publicznych śródlądowych wód powierzchniowych oraz do brzegu wód morskich i morza terytorialnego w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar.

Jak dokładnie brzmią postulaty? Otóż postulujący domagają się:

  • otwarcia wszystkich bram za sceną amfiteatru każdego dnia w godzinach 7:00-21:00,  poza terminami niezbędnymi dla przygotowania i przeprowadzenia imprez.
  • upubliczniania harmonogramu imprez, z co najmniej dwumiesięcznym wyprzedzeniem.

Autorzy petycji podkreślają, że nie są przeciwni zabezpieczeniu samego obiektu, a jedynie za otwarciem ścieżek i przestrzeni wokół niego.

Pełna treść petycji TUTAJ.

Zobacz także:

Teatr Letni dostępny dla mieszkańców?

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl