Petycja w sprawie kładki przy Technoparku

Budowa kładki nad torami przy Technoparku to postulat mieszkańców, który został wyrażony w formie petycji. To także apel do Prezydenta Szczecina, by podjął w tej sprawie rozmowy z PKP PLK.

W tej chwili jest tam wydeptana przez mieszkańców ścieżka, którzy pomimo zakazu skracają sobie drogę z Chopina na ulicę Cyfrową. Radny Osiedla Arkońskie-Niemierzyn, Andrzej Radziwinowicz, uważa, że należy wyjść naprzeciw potrzebom szczecinian i stworzyć w tym miejscu bezpieczne i legalne przejście piesze. Zwłaszcza, że w dopiero co przyjętym projekcie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru Z.A.07, jest mowa o wykształceniu „bezkolizyjnego przejścia pieszego nad linią kolejową do śródmieścia”.

Stąd w petycji sformułowany następująco postulat:

Jako mieszkańcy uważamy, że intensywność ruchu pieszego w tym miejscu pomimo zakazu jest tak duża, że należy to miejsce „ucywilizować” w celu zwiększenia bezpieczeństwa pieszych przechodzących przez tory. To przejście jest wykorzystywane przez okolicznych mieszkańców w celu dostępu do terenu zielonego, ale też w celu skrócenia drogi dotarcia do śródmieścia Szczecina.

[fragment petycji „TAK dla kładki przy Technoparku”]

Ponadto autor pisma proponuje – w razie braku wystarczających środków finansowych na realizację takiego zadania – by zbudować po dwóch stronach podjazdy lub schody, a na torach szlabany i sygnalizację świetlną, które informowałby o niebezpieczeństwie związanym z nadjeżdżającym składem pociągu. Takie rozwiązanie zmniejszyłoby koszty realizacji przejścia pieszego.

Pełna treść petycji TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl