Petycja przeciwko sprzedaży schronu przy ulicy Starzyńskiego

Radny Osiedla Śródmieście Północ w Szczecinie, Radosław Adamski, zbiera podpisy pod petycją „Przeciwko sprzedaży schronów w Szczecinie i za remontem już istniejących”.

Pismo dotyczy zarówno schronu przy ulicy Starzyńskiego, jak i wszystkich schronów na terenie miasta, które wymagają remontu.

Pomimo zaogniającej się sytuacji geopolitycznej za wschodnią granicą naszego kraju, Miasto Szczecin wystawiło na przetarg teren ze schronem przy ul. Starzyńskiego. W miejscu tym w razie ataku mogłoby się pomieścić w komfortowych warunkach wg planów 75 osób przez okres tygodnia, lecz na pewno doraźne schronienie znalazłoby w nim o wiele więcej osób (min 200 osób). – czytamy na stronie petycji.

Stąd też, w imieniu bezpieczeństwa mieszkańców, radny Radosław Adamski postuluje o:

  • Wycofania się ze sprzedaży schronu przy ul. Starzyńskiego,
  • Remontu istniejących schronów i odmurowana wejść do nich,
  • Budowy kolejnych schronów,
  • Ścisłego dozoru stanu schronów – tak by nie przekształciły się one w koczowiska bezdomnych.

Pełna treść petycji TUTAJ.

Jednocześnie, na swoim profilu na Facebooku, radny miejski Przemysław Słowik poinformował:

Dokładnie rok temu jako Rada Miasta zdecydowaliśmy o możliwości zbycia tego terenu razem z bunkrem. Na szczęście działka jeszcze nie została sprzedana. Obecna sytuacja geopolityczna, ale przede wszystkim poznanie całościowej koncepcji zagospodarowania tego terenu na działalność kulturalną, skłoniła nas wspólnie z Patrykiem Jaskulskim – Radnym Miasta Szczecin aby tematem sprzedaży zajęły się nasze połączone komisje.

Źródło: Przemysław Słowik / Facebook

Tym samym oświadczył, że radni obu komisji podjęli wniosek o skierowanie pod obrady uchwały, wycofującej możliwość sprzedania działki z bunkrem. Wyraził również nadzieję: że na październikowej sesji przyjmiemy uchwałę blokującą sprzedaż i tym samym rozpoczniemy dyskusję jak zrealizować ambitne plany rozwoju tej części miasta.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl