Petycja Federacji Młodych Socjaldemokratów w sprawie SBO

Federacja Młodych Socjaldemokratów skierowała do Prezydenta Szczecina i Rady Miasta Szczecin petycję w sprawie: „Szczecińskiego Budżetu Prawdziwie Obywatelskiego”. Organizacja krytykuje dotychczasową formułę, negując obywatelskość inicjatywy.

Zdaniem młodych socjaldemokratów Szczeciński Budżet Obywatelski ma więcej z talent show, gdzie wygrywa ten, kto lepiej się zaprezentuje. Innym problemem są zbyt skomplikowane formalności dotyczące tworzenia projektów, co może zniechęcić mieszkańców do uczestniczenia w SBO.

Proponowane zmiany, to między innymi:

  • Zorganizowanie 37 forów osiedlowych i miejskich, na których mieszkańcy będą mieli możliwość porozmawiać twarzą w twarz o swoich potrzebach i problemach do zrealizowania w pierwszej kolejności.
    Kolejny etap to spotkania dyskusyjne. Dotyczyć one będą gotowych już projektów, stworzonych przez Radę Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego i obejmować ich prezentację oraz dyskusje nad projektami pomiędzy mieszkańcami.
    Ostatnie spotkania będą spotkaniami promocyjnymi, na których zaprezentowane zostaną projekty poddane pod głosowanie. Celem spotkań będzie również zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu.
  • Wybór projektów w głosowaniu preferencyjnym. Mieszkańcy głosować będą poprzez numerowanie projektów od najbardziej preferowanego, tj. 1 (projekt najbardziej popierany), 2, 3 itd.
  • Utworzenie Rady Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, która składałaby się z przedstawicieli każdego z osiedli, ekspertów oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. Najważniejsze zadania takiej Rady: tworzenie w imieniu mieszkańców projektów, ewaluacja wyników budżetu obywatelskiego i ich opiniowanie czy promocja projektów z zachowaniem zasady równości.
  • Zwiększenie środków do około 100 mln zł i ich podział w taki sposób, że zamiast od zaludnienia czy powierzchni obszaru, powinny one zależeć głównie od poziomu zapotrzebowania, zdegradowania i zamożności danego obszaru.
  • Usunięcie z regulaminu zapisów o ogólnodostępności, nieodpłatności oraz, że realizacji nie mogą podlegać projekty, których realizacja będzie musiała przebiegać etapami.
  • Dodanie zapisu: „W sytuacji, gdy pozostałe środki finansowe nie pozwalają na realizację kolejnego projektu z listy, pieniądze na jego realizację przeznacza się ze środków niewykorzystanych w pozostałych obszarach. Jeżeli przeznaczone w ten sposób środki są nadal niewystarczające, realizacji podlega projekt zajmujący niższą pozycję na liście, jeżeli koszty jego realizacji mieszczą się w kwocie pozostałej do rozdysponowania.”

Więcej szczegółów skierowanej do Prezydenta Szczecina oraz Rady Miasta Szczecin petycji dostępnych jest tutaj.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl