„Perły nauki” przyznane – wśród laureatów konkursu projekty szczecińskich uczelni

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło wyniki konkursu „Perły Nauki”. W ramach I edycji konkursu finansowanie otrzymały projekty, które będą realizowane w Uniwersytecie Szczecińskim, a także w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Uniwersytet Szczeciński

Finansowanie otrzymały dwa projekty:

 • Tytuł projektu: Zasada in dubio pro tributario w orzecznictwie sądów administracyjnych. Analiza sześciu lat praktyki
  Kierownik projektu: Wiktor Gnych-Pietrzak
  Opiekun naukowy: dr Ewa Kowalewska (Instytut Nauk Prawnych)
  Kwota finansowania: 193 798,00 zł
 • Tytuł projektu: Wielokryterialna metoda wspomagająca dobór i ocenę odnawialnych źródeł energii (OZE)
  Kierownik projektu: mgr inż. Aleksandra Bączkiewicz
  Opiekun naukowy: dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US (Instytut Zarządzania)
  Kwota finansowania: 165 000,00 zł

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny

Fot. Aurelia Kołodziej/ZUT
 • Dawid Sołoducha w ramach przyznanych środków, popracuje nad charakterystyką hydrodynamiczną i procesową wspomaganą polem elektromagnetycznym kolumny air-lift.
  Kwita finansowania: 217 360,00 zł
 • Tomasz Borowski uzyskał dofinansowanie na projekt pt. „Badania hydrodynamiki i dynamiki magnetycznego mieszalnika statycznego.
  Kwota finansowania: 205 504,00 zł
 • Michał Cichowicz grant przeznaczy na pracę nad projektem pt. „Wysokomomentowa maszyna z magnesami trwałymi do zastosowania w konstrukcjach biomechanicznych”.
  Kwota finansowania: 228 800,00 zł

Zobacz także:

„Perły nauki”- rozstrzygnięcie konkursu MEiN

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl