„Paszportowa sobota” w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim

30 marca br. w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie można będzie złożyć wniosek o paszport lub odebrać gotowy dokument.

Na swojej stronie internetowej urząd informuje, że stanowiska paszportowe, kasa i fotograf będą czynne w godzinach 8.00 – 15.00.

Wnioski tylko osobiście

Osoba pełnoletnia wniosek o paszport musi złożyć osobiście (wniosek o paszport dla dziecka składają rodzice) i przedstawić ważny paszport lub dowód osobisty. W przypadku składania wniosku dla osoby od piątego roku życia wymagana jest jej obecność.

Do wniosku należy dołączyć kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, wykonaną w ciągu ostatnich sześciu miesięcy i spełniającą kryteria ustalone dla tzw. paszportów biometrycznych, a także oryginał dowodu wniesionej opłaty paszportowej (można jej dokonać w kasie urzędu, na poczcie lub przelewem bankowym).

Opłaty za paszport

Opłata za paszport dla osób w wieku 13-70 lat wynosi 140 złotych, a emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym, uczniom i studentom przysługuje ulga w wysokości 50%. Osoby powyżej 70 roku życia są całkowicie zwolnione z opłaty, a dzieciom do 13 roku życia przysługuje 50-procentowa ulga na podstawie legitymacji szkolnej.

Szczegółowe informacje na temat opłat można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl