Strona główna Szczecin ORL w Szczecinie: sprzeciwiamy się szkalowaniu prof. Tomasza Grodzkiego
Fot. Kancelaria Senatu

ORL w Szczecinie: sprzeciwiamy się szkalowaniu prof. Tomasza Grodzkiego

Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wydało oświadczenie w sprawie doniesień medialnych sugerujących przyjmowanie korzyści majątkowych przez profesora Tomasza Grodzkiego. Informuje w nim, że dotychczas nie było jakichkolwiek skarg ze strony pacjentów i ich rodzin na obecnego Marszałka Senatu.

Pod datowanym na 8 stycznia br. oświadczeniem podpisali się Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Magda Wiśniewska oraz Sekretarz Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie dr n. med. Grzegorz Czajkowski.

„Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie wyraża ogromne zaniepokojenie ilością i treścią pojawiających się w ostatnim czasie w przestrzeni medialnej materiałów odnoszących się do osoby prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego – członka Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie, a sugerujących przyjmowanie przez ww. korzyści majątkowych w zamian za udzielanie pacjentom świadczeń zdrowotnych” – czytamy w oświadczeniu.

Wskazano, że doniesienia te są „zaskakujące w kontekście braku jakichkolwiek skarg kierowanych do organów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie ze strony pacjentów i ich rodzin co do osoby prof. Tomasza Grodzkiego i jego etycznej postawy”. Autorzy oświadczenia zwracają też uwagę na brak wcześniejszych doniesień medialnych na ten temat „pomimo pełnienia przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Grodzkiego już od wielu lat funkcji publicznych, takich jak: Członek Rady Miasta Szczecin oraz Senator RP”.

W ocenie prezydium tego typu działania „podważają autorytet i dobre imię prof. Tomasza Grodzkiego, który od wielu lat cieszy się w środowisku lekarskim ogromnym szacunkiem i poważaniem”. Dodano, że publikowane materiały „podważają również zaufanie pacjentów” do profesora Grodzkiego jako lekarza „uznanego w kręgu lekarskim za wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie torakochirurgii”.

„Stanowczy sprzeciw ze strony Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie budzi zatem szkalowanie dobrego imienia profesora Tomasza Grodzkiego pomimo nieudowodnienia w trybie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa czynów, o które jest posądzany. […] Powyższe okoliczności rodzą więc uzasadnione wątpliwości czy podjęte przeciwko Profesorowi działania nie mają bezpośredniego związku z faktem pełnienia przez Niego od listopada 2019 r. funkcji Marszałka Senatu RP” – kończą autorzy oświadczenia.

Przypomnijmy, że cała sprawa zaczęła się w listopadzie 2019 r., kiedy to prof. Agnieszka Popiela z Katedry Botaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Szczecińskiego zamieściła na swoim profilu na Facebooku wpis o treści: „Masakra. Pan profesor Grodzki kandydatem na Marszałka Senatu. Jak moja Mama umierała, to trzeba było dać 500 dolarów za operację. Podobno na czasopisma medyczne. Faktury ani rachunku nie dostałam. Nigdy tego nie zapomnę”. Od tamtej pory w prorządowych mediach pojawiło się kilka anonimowych wypowiedzi osób, które twierdziły, że przekazywały prof. Grodzkiemu pieniądze w formie łapówki.

We wtorek pełnomocnik Tomasza Grodzkiego mec. Jacek Dubois poinformował o złożeniu zawiadomień do prokuratury w sprawie zniesławienia marszałka Senatu oraz o możliwości popełnienia przestępstwa zamachu na konstytucyjny organ RP, jakim jest marszałek Senatu. W tym samym dniu Tomasz Grodzki na konferencji prasowej zaprezentował nagranie dźwiękowe, na którym Tadeusz Staszczyk (jego były pacjent ze szpitala w Zdunowie) opowiada o próbie przekupienia go kwotą 5 tys. zł w zamian za oczernianie marszałka Senatu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl