Opłaty za prąd: ekstremalne podwyżki dla ZDiTM

14:54
Opłaty za prąd
źródło: canva.com

Opłaty za prąd na potrzeby ZDiTM mogą niewyobrażalnie wzrosnąć. Jedyna firma, która stanęła do przetargu zaoferowała za usługę cenę w wysokości 37 819 568, 78 zł brutto. To oznacza wzrost o blisko 25 milionów złotych!

Kilkaset punktów potrzebuje prądu

Firmą, która zaoferowała swoją ofertę ws. dostarczania energii elektrycznej na potrzeby ZDiTM jest Enea Operator. Zasilania wymaga około 820 punktów przyłączeniowych na terenie miasta – są to m.in.: lampy oświetlenia ulicznego i przejść dla pieszych (ok. 36 tys.), sygnalizacja uliczna (141 skrzyżowań z sygnalizacją), infrastruktura przystanków (biletomaty, budynki i tablice SIP), stacje ładowania pojazdów (2), zasilanie oświetlenia nawigacyjnego na mostach czy zasilanie Systemów Zarządzania Ruchem.

Opłaty za prąd – podwyżki były, ale nie takie

Przez ostatnie lata umowy były zawierane na następujące kwoty – 9 571 410, 17 za 2020 rok, 9 350 744, 96 zł za 2021 rok oraz 12 973 499,26 za 2022 rok. ZDiTM to kolejna miejska spółka po Tramwajach Szczecińskich, która otrzymała ogromne podwyżki cen za energię elektryczną. Wzrost w spółce to prawie 32 miliony złotych (w 2022 roku cena wynosiła ok. 8 milionów, a w 2023 ma wynosić już 40 milionów).

Dokumentacja, którą dostarczyła firma ENEA S.A. jest aktualnie analizowana. Sprawdzane są również możliwości finansowe miasta. Istnieje pewne rozwiązanie tego problemu, a konkretnie pakiet ratunkowy ustaw, zwany Sanacją Finansów Państwa Polskiego. Włodarze polskich miast złożyli 21 lipca proponowane rozwiązania w Senacie. Ich wprowadzenie jest zależne od woli rządzących. Na 5 września zaplanowano posiedzenia trzech komisji senackich, które pochylą się nad projektem.

Sanacja Finansów Państwa Polskiego – jakie są jej założenia?

Projekt przewiduje m.in. podwyższenie procentów udziałów JST we wpływach z PIT, wprowadzenie mechanizmu indeksacji części oświatowej subwencji ogólnej, a także pakiet innych działań doraźnych. Jakich? Obniżenie stawki VAT na usługi dot. Transportu publicznego i gospodarki odpadami, zmiana metody podziału subwencji rozwojowej, która miałaby zrekompensować ubytki dochodów z PIT, a także zwaloryzowanie kwoty subwencji oświatowej za 2022 rok o wskaźnik bieżącej inflacji. Samorządowy chcą odbudowy systemu zasilania finansowego Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Opłaty za prąd  dla TS– sprawę komentuje Prezydent Szczecina

Miesiąc temu prezydent Szczecina skomentował podwyżki za pomocą swojego profilu na Facebooku podwyżki za prąd dla spółki Tramwaje Szczecińskie. Jak sam przyznał – podwyżki są ogromne. Krzystek zaznacza, że każdy chce, aby standard oferowany przez samorządy był jak najwyższy ale jak to zrobić przy 4-krotnych podwyżkach.

Prezydent odniósł się przy okazji do tematu zadłużenia miasta. Jak sam przyznał – miasto zrealizowało wiele inwestycji, które zostały częściowo sfinansowane za pomocą kredytu. Włodarz podkreśla, że ich realizacja nie byłaby możliwa bez kredytu. Porównał dodatkowo zadłużenie Miasta do Budżetu Państwa. Zaznaczył, że w latach 2015-2022 zadłużenie Szczecina wyniosło 1.396 milionów złotych, co daje kwotę 3.530 zł na jednego mieszkańca miasta. Z kolei Państwo zadłużyło jednego obywatela na kwotę 8.363 zł.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl