Opłaty za bursy i internaty w Szczecinie zostaną zawieszone

W związku z czasowym zamknięciem placówek oświatowychuczniowie nie będą ponosić opłat za pobyt w szczecińskich bursach i internatach.

Uczniowie szczecińskich szkół, którzy pochodzą z innych miast, z powodu pandemii koronawirusa musieli wyjechać do swoich rodzinnych domów i nie korzystają z przydzielonego im lokum. W związku z tym szczeciński magistrat polecił dyrektorom burs i internatów wdrożyć procedury dotyczące zawieszenia opłat za ten okres.

Polecenie miasta ma skutkować przyjęciem zarządzenia mówiącego o tym, że w miesiącach, w których obowiązują ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, opłata za zakwaterowanie będzie proporcjonalna do rzeczywistego czasu pobytu ucznia w internacie. To oznacza, że dzieci oraz ich rodzice lub opiekunowie prawni będą musieli zapłacić jedynie za ten czas, w którym podopieczny faktycznie korzystał z danej placówki.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl