Opłaty targowe i za parkowanie w SPP oficjalnie zniesione na czas epidemii

Podczas dzisiejszej zdalnej sesji szczecińscy radni przyjęli uchwałę, która umożliwia bezpłatne parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w czasie epidemii koronawirusa. Radni przegłosowali także zniesienie opłat targowych.

Parkowanie w SPP już oficjalnie bezpłatne

Opłaty za parkowanie w SPP nie są pobierane już od 18 marca br., kiedy to na prośbę prezydenta Szczecina Piotra Krzystka kontrolerzy SPP zostali odesłani do domu. Dziś ta kwestia została uregulowana prawnie przez obradującą zdalnie Radę Miasta Szczecin.

„Parkowanie pojazdów samochodowych w strefie jest płatne w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.00 do 17.00, z wyjątkiem 2 maja, 24 i 31 grudnia oraz okresu obowiązywania na obszarze Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” – napisano w projekcie uchwały.

W innej przyjętej dziś uchwale znalazł się zapis potwierdzający, że bezpłatne jest także parkowanie na pl. Orła Białego, gdyż tutaj obowiązywały nieco inne zasady (wyższe opłaty i większość miejsc parkingowych tylko dla okolicznych mieszkańców).

Radni postanowili również, że okres ważności opłat zryczałtowanych i opłat abonamentowych zostanie wydłużony o czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego związanych z epidemią koronawirusa. Dotyczy to także kart dojazdowych „Stare Miasto – Parking”.

Obie uchwały wejdą w życie z dniem ich ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opłaty targowe też zniesione

Rada Miasta Szczecin przegłosowała dziś również uchwałę zwalniającą z opłat targowych sprzedaż prowadzoną podczas obowiązywania na obszarze Miasta Szczecin stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonych w związku z wirusem SARS-CoV-2.

Uchwała wejdzie w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl