Opieka nad kotami wolno żyjącymi

Każdego roku miasto organizuje zabiegi kastracji i sterylizacji dla kotów wolno żyjących. Opieka weterynaryjna, leczenie i zabiegi wykonywane są w gabinetach weterynaryjnych, znalezionych na podstawie zapytań ofertowych. Dostęp do nich mają Społeczni Opiekunowie z Kartami Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

Gdzie można wykonać kastrację i sterylizację kota?

Opieka weterynaryjna, leczenie, a także sterylizacja lub kastracja kotów wolno żyjących na terenie Gminy Miasto Szczecin odbywa się w trzech gabinetach, tak aby ułatwić dostęp do nich opiekunom zwierząt. Dostęp do tych usług  mają Społeczni Opiekunowie, posiadający Karty Szczecińskiego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących.

Gabinety na lewobrzeżu:

– Gabinet Weterynaryjny Wróblewska, Świercz s.c., ul. Rostworowskiego 1.

– Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie, ul. Ojca Beyzyma 17.

Gabinety na Prawobrzeżu:

– Gabinet Weterynaryjny OGONEK lek. wet. Małgorzata Gojtowska-Kot, ul. Przyszłości 30.

Finansowanie opieki weterynaryjnej

Z każdym z podmiotów miasto podpisało umowę o wartości 30 000 zł.

Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta, mówi: Miasto finansuje również zabiegi sterylizacji lub kastracji psów i kotów, których właściciele są podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie. Wykonuje je szczecińskie TOZ.  Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Szczecinie zapewnia także leczenie ambulatoryjne kotów wolno żyjących na terenie Szczecina. Miasto przeznaczyło na ten cel 80 tys. zł.

Działania także finansowane są z dotacji dla organizacji pozarządowych. Pieniądze otrzymał szczeciński TOZ: 27 tys. zł na pomoc lekarsko-weterynaryjną dla kotów wolno żyjących i 18 tys. zł na ich sterylizację lub kastrację.

Jak zostać Społecznym Opiekunem Kotów Wolno Żyjących?

Społecznym opiekunem kotów wolno żyjących może zostać każda pełnoletnia osoba sprawująca opiekę nad kotami wolno żyjącymi na terenie Gminy Miasto Szczecin. Opieka jest nieodpłatna i ma formę prac społecznych.

Społeczny opiekun kotów wolno żyjących ma obowiązek: utrzymywania czystości w miejscu dokarmiania, brania czynnego udziału w ograniczaniu populacji kotów, organizacji kotom schronień, współpracowania z zarządcą terenu w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami.

W celu zarejestrowania się jako społeczny opiekun kotów wolno żyjących trzeba złożyć w Urzędzie Miasta Szczecin wniosek o wpis do rejestru wraz ze zdjęciem.

Zarejestrowany opiekun dostaje Kartę Szczecińskiego Społecznego Opiekuna Kotów Wolno Żyjących, dającą mu prawo do: bezpłatnej opieki lekarsko-weterynaryjnej oraz bezpłatnego wykonania zabiegów sterylizacji i kastracji w gabinetach weterynaryjnych, z którymi Miasto ma podpisane umowy, nieodpłatnego otrzymania karmy w okresie jesienno-zimowym, nieodpłatnego otrzymania domku dla kotów wolno żyjących.

Wnioski do pobrania: TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl