Zakończył się drugi etap zagospodarowania terenu leśnego przy ulicy Bałtyckiej i Wiślanej.

Na terenie przy ulicy Bałtyckiej dostępna jest ścieżka edukacyjna. Wzdłuż niej ustawiono modele grzybów wraz z opisami poszczególnych gatunków. Nauczyciele będą więc mogli w tym miejscu organizować zajęcia z przyrody. Ułożono także alejki żwirowe i utwardzono miejsca pod istniejącą siłownią pod chmurką oraz pod stołami do szachów. Zamontowano również ławki parkowe i leśne, a koło nich zostały ustawione kosze na śmieci. Północna część parku została doświetlona.

Zadanie było realizowane w porozumieniu z radą osiedla, a jego koszt wyniósł 193 tysiące brutto.

Źródło: Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie