Oferty na mieszkanie za remont w Szczecinie nawet dwa razy w miesiącu

Od tego roku w Szczecinie obowiązują nowe zasady dotyczące najmu mieszkania komunalnego w zamian za jego remont.

O lokal komunalny za remont mogą ubiegać się mieszkańcy, którzy żyją w Szczecinie, ale nie mają swojego mieszkania. Duże znaczenie podczas naboru ma też kryterium dochodowe. Dla przykładu dochód rodziny dwuosobowej może wynosić od 1920 zł do 5400 zł, trzyosobowej od 2880 zł do 6600 zł, a pięcioosobowej od 4800 zł do 9000 zł.

Nowe oferty nawet dwa razy w miesiącu

Dotychczas nabór wniosków o najem mieszkania za remont odbywał się dwa razy w roku. Teraz to się zmieniło, bo weszła w życie przyjęta w ubiegłym roku uchwała Rady Miasta Szczecin. Obecnie oferty lokali komunalnych pojawiają się dwa razy w miesiącu, a mieszkańcy mogą składać wnioski od razu na konkretne mieszkanie (a nie dopiero po przejściu wstępnej weryfikacji, jak było wcześniej).

Aktualne oferty lokali komunalnych do remontu są dostępne na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie oraz na stronie internetowej ZBiLK.

Oferty zawierają szczegółowe informacje dotyczące lokalu, jego położenia, powierzchni, zakresu robót remontowych oraz szacunkowy koszt ich wykonania. Dowiemy się także o wysokości czynszu najmu oraz szacunkowych kosztach związanych z opłatami za media, a także o terminie oglądania lokalu – informuje Tomasz Klek, rzecznik prasowy miasta ds. mieszkalnictwa.

Jakie warunki trzeba spełniać?

Jeśli spełniamy wspomniane wyżej podstawowe warunki (zamieszkanie w Szczecinie, brak swojego lokalu, kryterium dochodowe), to w dalszym etapie weryfikacji złożony przez nas wniosek podlega ocenie punktowej. Pod uwagę brane są m.in. okres zamieszkania w Szczecinie, stan zdrowotny, liczba dzieci czy sposób korzystania z dotychczasowego mieszkania (ujemne punkty za dewastacje). Nowością są dodatkowe punkty dla młodych rodzin (osoby do 35 roku życia). Szczegółowe informacje na temat kryteriów można znaleźć TUTAJ.

Starając się o mieszkanie za remont warto pamiętać, że:

  • wnioski można składać w wyznaczonym terminie podanym w ofercie
  • można złożyć wyłącznie jeden wniosek na dwa wybrane lokale mieszkalne ujęte w aktualnej ofercie, podając który z nich będzie lokalem pierwszego wyboru, a który lokalem drugiego wyboru
  • wszystkie złożone wnioski na dany lokal będą podlegały weryfikacji pod kątem spełnienia wymagań
  • do każdego wniosku naliczona zostanie punktacja uwzględniająca sytuację rodzinną
  • z wnioskodawcą, który uzyska największą liczbę punktów, zostanie zawarta umowa najmu wybranego lokalu
  • w sytuacji gdy więcej niż jeden wnioskodawca uzyska największą i taką samą liczbę punktów, o wskazaniu wnioskodawcy do zawarcia umowy najmu zadecyduje zasada pierwszeństwa lub losowanie

Lokal komunalny trzeba wyremontować w ciągu 8 miesięcy (z pozwoleniem na budowę 12 miesięcy). – Średni koszt takiego remontu to kilkadziesiąt tysięcy złotych. W trakcie wykonywania remontu nie nalicza się czynszu. Osoba remontująca opłaca jedynie media, czyli np. rachunki za gaz, prąd i zużytą wodę. Po wykonaniu remontu lokalu, podpisywana jest zasadnicza umowa najmu z osobą, która go wykonała – wyjaśnia Tomasz Klek.

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych od 2012 roku wynajął już ponad 1200 mieszkań za remont.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonów: 91 48 86 333 oraz 91 48 86 301.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl