Odra – badania monitoringowe ze wsparciem Urzędu Marszałkowskiego

08:30
Odra
źródło: Biuro Prasowe Województwa Zachodniopomorskiego

Odra będzie badana przez Uniwersytet Szczeciński. Informację przekazał rektor US prof. dr hab. Waldemar Tarczyński, który podkreślił, że prowadzenie monitoringu wody w rzece nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie Urzędu Marszałkowskiego. W poniedziałek (21 listopada br.) umowę na przyznanie środków podpisali rektor US oraz Marszałek Województwa – Olgierd Geblewicz.

Ochrona polskich rzek na słabym poziomie

Na temat sytuacji związanej z katastrofą na Odrze wypowiedział się marszałek Olgierd Geblewicz:

– Katastrofa ekologiczna na Odrze obnażyła słabość systemu ochrony rzek polskich. Brak jest właściwego systemu monitoringu i kontroli zanieczyszczeń. Państwo, w którego kompetencjach leży zarządzanie gospodarką wodną, nie zdało egzaminu, czego skutkiem była największa katastrofa środowiskowa w ostatnich latach, więc my, samorządy, musimy je wyręczyć i działać sami. Bez odpowiednich badań czy monitoringu jakości wód Odry, nie będziemy mieć możliwości zadbania o nasze środowisko – mówi Geblewicz

Podczas Szczytu Ekologicznego, który odbył się 3 października, o katastrofie naturalnej wypowiedział się z kolei prof. dr hab. Inż. Robert Czerniawski, który jest dyrektorem Instytutu Biologii US oraz koordynator zespołu eksperckiego ds. działań ratunkowych w związku z katastrofą ekologiczną na rzece Odrze. Specjalista zaznaczył, że katastrofa wciąż trwa i do dziś nikt nie jest w stanie oszacować prawdziwej skali zniszczeń. Czerniawski dodał, że problem z rzeką może powrócić, gdy wiosną zaobserwujemy wzrost temperatury, a wszystko, co nie jest widoczne zostanie uwolnione z dna i przedostanie się do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego.

Odra – badanie parametrów

Uniwersytet Szczeciński pobiera próbki wody raz w miesiącu, z co najmniej 21 stanowisk w korycie rzeki. Robi się to po to, aby monitorować parametry fizykochemiczne, takie jak tlen, temperatura, PH, przewodność elektrolityczną, substancje rozpuszczone, chlorki, chlorofil, azotany, amoniak, zasolenie i zawiesinę. Z tą samą częstotliwością, z co najmniej 10 stanowisk, badane będzie również zagęszczenia oraz skład taksonomiczny zooplanktonu, a także zakwit planktonowy wody. Jesienią badany będzie również makrozoobentos, czyli organizmy denne.

Badania prowadzone na Odrze obejmują tereny od Nowej Soli do Zalewu Szczecińskiego. Prace rozpoczęto 1 września 2022 roku, a zakończą się 15 grudnia br. Całkowity koszt prac, który pokryje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego to ok. 40 tys. złotych.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl