Odpowiedź miasta w sprawie parku przy Cukrowej: część drzew uratowana ale co z parkiem?

Mieszkańcy postulują o utworzenie parku przy ulicy Cukrowej. Postulaty zawarto w petycji skierowanej do Prezydenta Szczecina. Petycję podpisało ponad 1200 osób. Jest odpowiedź Miasta na pismo, którego autorem jest Andrzej Radziwinowicz.

I to właśnie radny, na swoim profilu na Facebooku, podzielił się treścią tejże. Jakie jest stanowisko Miasta w tej sprawie? Otóż jest zgoda co do pierwszego postulatu, dotyczącego tego, by nie sprzedawać zadrzewionych działek inwestorom.

Nasza petycja przyczyniła się jak wiecie do rozpoczęcia procedury uchwalenia planu przestrzennego. Zadrzewione działki wskazane przez nas zostaną przeznaczone nie tylko pod park, ale też po inne funkcje społeczne czyli szkołę, przedszkole, żłobek. Decyzje w tej sprawie gdzie stanie przyszła szkoła, gdzie przedszkole, a gdzie żłobek zostaną określone w przyszłym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Wszystko zadzieje się w ramach wskazanych przez nas działek. – czytamy na profilu Andrzeja Radziwinowicza.

Takie plany budzą jednak wątpliwości radnego, który uważa, że działki w całości powinny zostać zadrzewione, a placówka powstać w obrębie pierwotnie planowanej działki dla szkoły: Plan przestrzenny powinien dokładnie określić gdzie powstanie szkoła, a gdzie park. Nie powinien łączyć funkcji oświaty z zielenią urządzoną. – argumentuje radny.

Pozostałe postulaty mieszkańców zostaną rozpatrzone po uchwaleniu planu przestrzennego.

Można powiedzieć, że udało się uratować część drzew, które ze względu na brak zieleni wokół są zielonymi płucami okolic ul. Cukrowej. Jednak cała odpowiedź Prezydenta jest niejednoznaczna i nie jest satysfakcjonująca dla mieszkańców. Dlatego po konsultacjach z mieszkańcami radny złożył do Prezydenta Szczecina wniosek o zwołanie spotkania z mieszkańcami wraz z propozycją dwóch wariantów zagospodarowania okolicznych terenów tak aby uniknąć niepotrzebnych wycinek.

Wnioskodawcy uważają, że park przy ul. Cukrowej powinien powstać w możliwie jak najkrótszym terminie i nie powinien być warunkowany ukształtowaniem kompleksu oświatowego. Szczególnie, że teren nadaje się by już teraz pełnić funkcję parku bez ponoszenia dużych nakładów finansowych (drzewa w tym starodrzewy już tam są). Ponadto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powinien jasno wskazywać, jakie konkretnie działki będą przeznaczone na oświatę, a które staną się terenami zielonymi.

Zobacz także: 

Prawie 1000 podpisów pod petycją „TAK dla parku przy Cukrowej”

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl