Odpowiedź Miasta w sprawie kontynuacji Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia

Miasto odpowiedziało na interpelację radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas w sprawie Nagrody Literackiej dla Autorki Gryfia. Czy w tym roku dojdzie do realizacji tego kulturalnego przedsięwzięcia na skalę nie tylko lokalną, ale i krajową?

Zaniepokojona losem „Gryfii” radna wystosowała pismo do Prezydenta Miasta Szczecin, pytając o możliwość kontynuacji wydarzenia w zmienionej formule, obejmującej zarówno autorki, jak i autorów. W poprzednim roku inicjatywa nie odbyła się, a jej organizatorzy opublikowali krótki komunikat, że impreza wróci w zmienionej formule – i to była ostatnia oficjalna informacja w tym temacie.

Na interpelację radnej odpowiedziała Zastępca Prezydenta Lidia Rogaś. Dowiadujemy się z niej, że stan zawieszania trwa nadal i zarówno koncepcja organizacyjna, jak i formuła programowa nagrody nie uległa zmianie. Dlaczego? Bowiem do tej pory nie udało się wypracować porozumienia między Kurierem Szczecińskim (który posiada prawa do nazwy i koncepcji nagrody), a Miejską Biblioteką Publiczną, która z kolei wyraziła gotowość kontynuacji owego projektu w nowej odsłonie. W dużej mierze zatem ostateczny rezultat rozmów zależy od gotowości Kuriera Szczecińskiego na nowe zdefiniowanie swojej roli w przedsięwzięciu, a także możliwości finansowych MBP.

Zobacz także:

Co dalej z Nagrodą Literacką Gryfia?