Odpowiedź Miasta w sprawie budowy kładki przy Technoparku

W czwartek, 17 listopada, o godzinie 10:00 odbyła się konferencja prasowa Partii Zieloni z udziałem mieszkańców Osiedla Arkońskie-Niemierzyn w sprawie dalszych kroków w kierunku utworzenia bezpiecznego przejścia pieszego z rogatkami.

W spotkaniu wzięli udział Andrzej Radziwinowicz (autor petycji), Przemysław Słowik (radny Miasta Szczecin), Marcin Chruśliński (miejski aktywista i od niedawna mieszkaniec osiedla) oraz Paweł Wężowski (mieszkaniec).

Przed konferencją była możliwość spotkania się z autorem petycji, z której skorzystało około 20 osób. Podczas rozmowy mieszkańcy zostali poinformowani o przebiegu sprawy, odpowiedzi na petycję i planów na dalsze działania. Mieszkańcy są bardzo zainteresowani powstaniem oficjalnego przejścia, ponieważ ułatwi im ono dostęp do Parku Karpińskiego, czy placówek oświatowych, ale także skróci drogę w stronę śródmieścia czy w przyszłości jeśli powstanie SKM do stacji Arkońska.

Na tą chwilę nie widać szans na powstanie kładki ze względu na brak możliwości finansowych.

Odpowiedź Miasta na petycję „TAK dla kładki przy Technoparku”

Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook
Źródło: Andrzej Radziwinowicz / Facebook

PKP nie widzi przeciwskazań do powstania kładki, ale wskazuje Miasto Szczecin jako podmiot, który miałby sfinansować tą inwestycję. Niestety finanse samorządów, w tym także miasta są w złej kondycji.

Jednak Partia Zieloni oraz mieszkańcy uważają, że w takim wypadku dobrym rozwiązaniem jest przejście piesze z rogatkami, którego koszt byłby nieporównywalnie mniejszy.

Jak wiemy finanse samorządów, w tym naszego miasta są w złej kondycji. Jeśli to przejście nie powstanie, a SKM w końcu ruszy wtedy możemy z zegarkiem w ręku czekać na tragedię. Żadne płoty pokryte smarem, żadne wykopy czy inne zasieki nie zmienią faktu, że mieszkańcy znajdą „dziurę w płocie”. Dlaczego? Bo to miejsce to naturalny ciąg pieszy co potwierdzili miejscy planiści i urbaniści. Podobno też kiedyś Google Maps pokazywały to miejsce jako szlak pieszy. – napisał na swoim profilu na Facebooku Andrzej Radziwinowicz, autor petycjiPartia Zieloni wystosowała wniosek do PKP o utworzenie w tym miejscu bezpiecznego przejścia pieszego z rogatkami. Kiedy otrzymamy odpowiedź niezwłocznie Państwa będziemy informować. – zapewnił radny.

 

Zobacz także:

Petycja w sprawie kładki przy Technoparku