Odkomarzanie w Szczecinie rozpoczęte!

12:56
odkomarzanie

Sezon na komary w tym roku zaczął sie wcześniej!  Dlatego Zakład Usług Komunalnych już teraz rozpoczął odkomarzanie miasta.

Pierwszy etap odkomarzania, który rozpoczął się w czwartek obejmuje tradycyjnie miejskie parki, skwery, zieleńce, kąpieliska, a także Cmentarz Centralny i pozostałe cmentarze komunalne.

W czerwcu i lipcu dodatkowe odkomarzania odbędą się ponownie na Cmentarzu Centralnym oraz w rejonie lotniska Dąbie.

Cała akcja zostanie powtórzona w drugiej połowie lata, w celu podtrzymania efektu. Dokładny termin będzie ustalony w zależności od występowania owadów. Obejmie wtedy te same tereny, co w pierwszym etapie. Łącznie odkomarzaniem objętych zostanie prawie 110 hektarów terenów miejskich.

Odkomarzanie przeprowadzane jest w Szczecinie od 1994 roku, odbywa się co najmniej dwukrotnie w ciągu roku. Akcję przeprowadza się techniką zamgławiania na gorąco.

Środki chemiczne użyte przeciw komarom posiadają świadectwo rejestracji, wydane przez Ministra Zdrowia lub Ministra Rolnictwa o dopuszczeniu do stosowania i jego nieszkodliwości dla ludzi.

W tym roku zadanie wykonuje firma Pestokil Bartosz Kopczuk. Koszt to 45 tys. zł.

/Źródło: UM Szczecin/