Odbyła się XXI zwyczajna sesja Rady Miasta Szczecin – zmiany w budżecie miasta i zgoda na kredyt w EBI

Na XXI zwyczajnej sesji Rady Miasta Szczecin zapadły ważne postanowienia dotyczące finansów miasta.  Najważniejsze z nich dotyczyły zmian w budżecie Miasta, zgody na kredyt w Europejskim Banku Inwestycyjnym oraz sprzedaż z bonifikatą kilku nieruchomości, a także zaopiniowanie działalności ośrodka rehabilitacji zwierząt. 

Zmiany w budżecie Miasta

Największe zmiany dotyczą przesunięcia na kolejne lata ponad 63 mln zł ze względu najczęściej na opóźnienia w realizacji inwestycji, a ponad 8,5 mln zł zostanie przeznaczonych na dodatkowe premie dla nauczycieli za pracę podczas pandemii.

Więcej pieniędzy na gospodarkę odpadami

Zaistniały również zmiany w gospodarce odpadami. Na ten cel przeznaczono ponad 9,5 mln zł. Tym samym budżet na ten cel zwiększył się z niespełna 126 mln zł do ponad 135 mln zł. Zmiana spowodowana jest tym, że ilość wytwarzanych śmieci ciągle rośnie, a ich wywóz jest coraz droższy. Decyzja radnych została wymuszona nowymi przepisami wprowadzonymi przez rząd, w myśl których, budżet na gospodarkę odpadami w samorządach nie musi się sam bilansować. Zgodnie z tym w przypadku rosnących kosztów odbioru odpadów, to samorząd musi dołożyć brakującą kwotę z innej puli.

Kredyt na rozwój

Postanowiono zaciągnąć niskooprocentowany kredyt na kwotę 339 mln zł w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Cała kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie miejskich inwestycji. Kredyt będzie zaciągnięty na preferencyjnych warunkach na 25 lat, z okresem karencji w spłacie ustalonym na 6 lat.

Na sprzedaż z bonifikatą

Radni zatwierdzili oddanie w użytkowanie  wieczyste w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej  nieruchomości  gruntowej wpisanej do rejestru zabytków położonej  w Szczecinie przy ul. Niklowej 11,  wraz ze  sprzedażą  znajdujących  się  na niej budynków oraz podwyższenia  bonifikaty od  ceny  sprzedaży  budynku oraz  opłat  z  tytułu   użytkowania wieczystego nieruchomości  gruntowej wpisanych do rejestru zabytków z 50% na 99%. Decyzją radnych zielone światło na udzielenie bonifikaty lub sprzedaż nieruchomości otrzymało jeszcze 10 innych nieruchomości.

Zwierzogród przychodzi na pomoc dzikim zwierzętom

Radni zgodnie pozytywnie zaopiniowali utworzenie  i prowadzenie  przez Fundację Zwierzogród ośrodka rehabilitacji dzikich zwierząt  w Szczecinie.  Pozytywna opinia radnych to kolejny krok na drodze do uruchomienia ośrodka. Więcej – TUTAJ.

Pozostałe uchwały

Podczas sesji zapadły również decyzje m.in.: o wyrażeniu zgody na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w STBS, ustanowieniu nowych nazw ulic oraz uchyleniu uchwały w sprawie Polityki Miasta Szczecina wobec organizacji pozarządowych.

Szczegółowe informacje dot. poszczególnych uchwał oraz wyniki głosowań znajdują się na stronie.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl