Rada Miasta odrzuciła obywatelski projekt uchwały. Od 31 marca SPP większa i droższa

Radni Szczecina przegłosowali dwie poprawki do uchwały o Strefie Płatnego Parkowania – aktualizację listy ulic wchodzących w skład SPP i doprecyzowanie parametrów spalin dla hybryd.

W ubiegłym roku (22 września), Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych: ul. Łaziebnej, ul. Mariackiej, części ul. Tkackiej, części ul. Staromłyńskiej, części ul. Koński Kierat, części ul. Staromiejskiej poprzez wyłączenie ich z użytkowania. Były to drogi publiczne, na których do końca 2020r.  funkcjonowała Strefa Płatnego Parkowania. Od 1 lutego 2021 będą tworzyć Strefę Zamieszkania Stare Miasto. To efekt wdrażanej obecnie nowej polityki transportowej Miasta, której jednym z celów jest zwiększenie atrakcyjności przestrzeni publicznej w rejonie Pl. Orła Białego.

Ponadto w trakcie opracowania projektów stałych organizacji ruchu dla SPP  w nowych granicach zidentyfikowano ulice, których sposób oznakowania według pierwotnych założeń wymagałby wielu dodatkowych znaków określających granice podstref – znaki D-44 i D-45, oznaczające odpowiednio początek i koniec obszaru i podstref SPP. W takich miejscach jak przykładowo Plac Tadeusza Kościuszki lub ulica ks. Piotra Skargi wnioskowane zmiany pozwolą zracjonalizować ilość oznakowania, a tym samym nie powodować nadmiernego wypełnienia przestrzeni publicznej znakami drogowymi.

Dlatego konieczna stała się korekta uchwały o SPP w zakresie listy ulic objętych strefą.

Druga poprawka dotyczy poziomu emisji CO2 dla hybryd, których właściciele będą mogli  korzystać z ryczałtu 50 zł miesięcznie.  W pierwotnym kształcie uchwała ogranicza ten przywilej dla pojazdów o emisji CO2  do 100g/km dla warunków miejskich albo wartości niskich wg określonych norm. Nowela przewiduje alternatywne kryterium – emisja CO2  do 50 g/km dla wartości ważonej w cyklu mieszanym (w projekcie było 40 g/km, na wniosek radnego Łukasza Tyszlera zwiększono ten parametr).

Od 31 marca SPP większa i droższa

Podczas sesji Rada Miasta debatowała też nad obywatelskim projektem uchwały o przesunięciu terminu zmian granic i cennika SPP na 1 lipca 2022 roku. Dyskusja na ten temat trwała blisko trzy godziny.

Jako jeden z ostatnich głos zabrał dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Paweł Adamczyk. Odnosząc się do argumentów inicjatorów projektu o braku inwestycji infrastrukturalnych  (parkingów, nowych linii autobusowych) przypomniał, że Miasto kierując się ideą zrównoważonej mobilności od lat  nie podnosi cen biletów komunikacji miejskiej, natomiast co roku zwiększa dofinasowanie do transportu publicznego. Oprócz tego 1 lutego zostaną uruchomione trzy nowe linie autobusowe łączące północne dzielnice miasta. W ramach działań zachęcających szczecinian do korzystania  z komunikacji publicznej Miasto obniżyło ceny biletów okresowych a 31 marca 2021 roku zostanie uruchomiona linia autobusowa nr 90, która będzie obsługiwać ścisłe centrum. Także w roku 2021 planowa jest inauguracja roweru miejskiego IV generacji.

Ostatecznie Rada Miasta odrzuciła projekt. 18 radnych głosowało przeciw uchwale, 11 za. To oznacza, że uchwała zmieniająca sposób funkcjonowania SPP wejdzie w życie zgodnie z planem, tj. 31 marca 2021.

Nowy Ład Parkingowy

Liczba zarejestrowanych pojazdów w Szczecinie przekracza dziś 300 tys. To dwa razy więcej w porównaniu z 2005 rokiem. 88 tys. aut codziennie wjeżdża do Szczecina z zewnątrz. Średnia liczba wolnych miejsc w strefie w godzinach szczytu spadła do krytycznego poziomu 2,9 proc.. Jeszcze gorzej jest na obrzeżach strefy. Prawidłowy poziom wolnych miejsc  to 15-30 proc.

Zbyt mała rotacja aut w centrum miasta jest spowodowana przede wszystkim nadmierną liczbą abonamentów i opłat zryczałtowanych. Pojazdy z opłatami długoterminowymi zajmują połowę strefy.

Stąd konieczność zmiany  struktury  cennika i przesunięcie ciężaru poboru opłat z abonamentów, opłat zryczałtowanych – na opłaty krótkoterminowe dostępne w parkomatach bądź za pośrednictwem aplikacji mobilnych moBiLET czy SkyCash.

W nowym cenniku nie ma abonamentów rocznych. W zamian będzie:

 • Abonament na wybraną liczbę dni roboczych (maks. 23) w cenie 30 zł/dzień  dla strefy A i 20 zł/dzień dla B.
 • Abonamenty miesięczne (150 zł za strefę B i  240 zł za strefę A) będą dostępne tylko dla osób i firm płacących podatki w Szczecinie.

Roczna opłata zryczałtowana dla mieszkańca strefy wzrośnie z 96 do 360 zł.

Opłata za pierwszą godzinę w strefie B będzie kosztować 2,8 zł (teraz 1,6), a w strefie A 3,6 zł. (teraz 2,8).

Nowością będzie opłata zerowa za pierwsze 15 minut.

Miasto podzielone na trzy strefy

Nowy Ład Parkingowy wprowadza podział miasta na trzy strefy o różnych priorytetach komunikacyjnych:

 • Strefę Strategicznej Interwencji (z preferencją dla pieszych, komunikacji publicznej, elektromobilności i uzupełniających środków komunikacji, ze stopniowym ograniczaniem ruchu prywatnych aut na Starym Mieście i Łasztowi);
 • Strefę SKM (strefa preferencji dla komunikacji publicznej i elektromobilności z udziałem aut prywatnych);
 • Strefę Zewnętrzna (obszar poza śródmieściem oddzielony linią SKM – bez ograniczeń w ruchu z uwzględnieniem parkingów buforowych na granicy strefy).

Integralną częścią  planu jest budowa parkingowców, parkingów P+R, parkingów przy stacjach SKM, które umożliwią łączenie różnych rodzajów transportu w trakcie jednej podróży.

Granice Strefy Płatnego Parkowania w Szczecinie wg znowelizowanej uchwały

od 1 marca SPP większa i droższa
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Zaktualizowany  wykaz dróg publicznych (ulic) położonych w SPP

Dział I

Drogi publiczne objęte podstrefą A:

 1. Aleja Bohaterów Warszawy /od ul. Adama Mickiewicza do ul. Bolesława Krzywoustego/
 2. Aleja Niepodległości
 3. Aleja Papieża Jana Pawła II /od ul. Wielkopolskiej do Placu Żołnierza Polskiego/
 4. Aleja Piastów /od Placu Szarych Szeregów do ul. Jagiellońskiej/
 5. Aleja Wojska Polskiego /od ul. Wacława Felczaka do Placu Zwycięstwa/
 6. Aleja Wyzwolenia /od Ronda im. Jerzego Giedroycia do Placu Żołnierza Polskiego/
 7. Plac Brama Portowa
 8. Plac Grunwaldzki
 9. Plac Hołdu Pruskiego
 10. Plac Jana Kilińskiego
 11. Plac Lotników
 12. Plac Ludwika Zamenhofa
 13. Plac Odrodzenia
 14. Plac Rodła
 15. Plac Stefana Batorego
 16. Plac Szarych Szeregów
 17. Plac Świętych Piotra i Pawła
 18. Plac Wincentego Witosa
 19. Plac Zawiszy Czarnego
 20. Plac Zgody
 21. Plac Zwycięstwa
 22. Plac Żołnierza Polskiego
 23. ul. 5 Lipca /od Placu Szarych Szeregów do Alei Bohaterów Warszawy/
 24. ul. Adama Mickiewicza /od Alei Wojska Polskiego do Alei Bohaterów Warszawy/
 25. ul. Andrzeja Małkowskiego /od ul. Księcia Bogusława X do Alei Wojska Polskiego/
 26. ul. Bł. Królowej Jadwigi /od ul. Andrzeja Małkowskiego do ul. Gabriela Narutowicza/
 27. ul. Bogurodzicy
 28. ul. Bolesława Limanowskiego
 29. ul. Bolesława Śmiałego /od ul. Adama Mickiewicza do ul. Ks. Piotra Ściegiennego/
 30. ul. Dworcowa
 31. ul. Farna
 32. ul. Franciszka Tarczyńskiego
 33. ul. Franklina Delano Roosevelta
 34. ul. Gabriela Narutowicza
 35. ul. Garncarska
 36. ul. Generała Ludomiła Rayskiego /od Placu Grunwaldzkiego do Placu Ludwika Zamenhofa/
 37. ul. Generała Ludomiła Rayskiego /od ul. Mazurskiej do Alei Wyzwolenia/
 38. ul. Grodzka
 39. ul. Henryka Pobożnego /od ul. Zygmunta Starego do ul. Małopolskiej/
 40. ul. Herbowa
 41. ul. Jagiellońska /od Alei Bohaterów Warszawy do Placu Lotników/
 42. ul. Jana Matejki /od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Placu Hołdu Pruskiego/
 43. ul. Jana z Kolna /od ul. Kapitańskiej do ul. Nabrzeże Wieleckie/
 44. ul. Jarowita
 45. ul. Jerzego Janosika
 46. ul. Józefa Korzeniowskiego
 47. ul. Juliana Tuwima
 48. ul. Kapitańska
 49. ul. Karola Szymanowskiego
 50. ul. Kaszubska
 51. ul. Korsarzy
 52. ul. Krzysztofa Kolumba /od ul. Nowej do pętli autobusowej za dworcem PKP – nitka północna/
 53. ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 54. ul. Ks. Piotra Skargi /od Ronda im. Jerzego Giedroycia do ul. Michała Ogińskiego/
 55. ul. Ks. Piotra Ściegiennego /od Alei Bohaterów Warszawy do Alei Piastów/
 56. ul. Księcia Bogusława X
 57. ul. Księcia Mściwoja II
 58. ul. Księcia Sambora
 59. ul. Kujawska
 60. ul. Kuśnierska
 61. ul. Lutniana
 62. ul. Małopolska
 63. ul. Mariana Langiewicza /od ul. Bł. Królowej Jadwigi do ul. Mikołaja Kopernika/
 64. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego /od Placu Szarych Szeregów do Placu Grunwaldzkiego/
 65. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego /od Placu Rodła do ul. Jana Matejki/
 66. ul. Mazowiecka
 67. ul. Mazurska /od Placu Odrodzenia do ul. Śląskiej/
 68. ul. Mazurska /od ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego do Placu Lotników/
 69. ul. Michała Ogińskiego
 70. ul. Mieczysława Niedziałkowskiego /od Alei Wojska Polskiego do ul. Monte Cassino/
 71. ul. Mieczysława Niedziałkowskiego /od ul. Wąskiej do ul. Unisławy/
 72. ul. Mikołaja Kopernika
 73. ul. Monte Cassino /od Placu Odrodzenia do Placu Ludwika Zamenhofa/
 74. ul. Nabrzeże Wieleckie
 75. ul. Panieńska
 76. ul. Partyzantów
 77. ul. Pocztowa /od ul. Adama Mickiewicza do ul. Ks. Piotra Ściegiennego/
 78. ul. Rycerska
 79. ul. Sołtysia
 80. ul. Stanisława Moniuszki
 81. ul. Stanisława Więckowskiego /od ul. Śląskiej do Placu Zwycięstwa/
 82. ul. Storrady – Świętosławy
 83. ul. Szczerbcowa /od ul. Wały Chrobrego do ul. Jarowita/
 84. ul. Śląska /od Placu Grunwaldzkiego do ul. Jagiellońskiej/
 85. ul. Św. Jacka Odrowąża
 86. ul. Św. Wojciecha
 87. ul. Świętego Ducha
 88. ul. Tadeusza Mazowieckiego
 89. ul. Teofila Starzyńskiego /od ul. Wawelskiej do ul. Kapitańskiej/
 90. ul. Teofila Starzyńskiego /od ul. Zygmunta Starego do ul. Małopolskiej/
 91. ul. Tkacka /od ul. Grodzkiej do ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego/
 92. ul. Unisławy
 93. ul. Wacława Felczaka /od ul. Monte Cassino do Alei Wyzwolenia/
 94. ul. Wały Chrobrego
 95. ul. Wawelska /od ul. Jarowita do ul. Wały Chrobrego/
 96. ul. Wąska
 97. ul. Władysława Jagiełły /od ul. Bł. Królowej Jadwigi do ul. Mikołaja Kopernika/
 98. ul. Zygmunta Starego

Dział II

Drogi publiczne objęte podstrefą B:

 1. Aleja Bohaterów Warszawy /od ul. Bolesława Krzywoustego do Placu Profesora Jana Szyrockiego/
 2. Aleja Papieża Jana Pawła II /od ul. Wacława Felczaka do ul. Wielkopolskiej/
 3. Aleja Piastów /od ul. Jagiellońskiej do Placu Profesora Jana Szyrockiego/
 4. Aleja Wojska Polskiego /od ul. Ks. Piotra Skargi do ul. Wacława Felczaka/
 5. Plac Tadeusza Kościuszki
 6. Rondo Ojca dr Władysława Siwka
 7. ul. 3 Maja
 8. ul. Admiralska
 9. ul. Andrzeja Małkowskiego /od ul. Księcia Bogusława X do Alei Piastów/
 10. ul. Bł. Królowej Jadwigi /od ul. Andrzeja Małkowskiego do ul. Ks. Piotra Ściegiennego/
 11. ul. Bohaterów Getta Warszawskiego
 12. ul. Bolesława Krzywoustego
 13. ul. Bolesława Śmiałego /od ul. Kazimierza Pułaskiego do ul. Ks. Piotra Ściegiennego/
 14. ul. Edmunda Bałuki
 15. ul. Generała Ludomiła Rayskiego /od ul. Mazurskiej do Placu Grunwaldzkiego/
 16. ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego
 17. ul. Henryka Pobożnego /od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej/
 18. ul. Jacka Malczewskiego
 19. ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 20. ul. Jana Karola Chodkiewicza
 21. ul. Jana Matejki /od ul. Jacka Malczewskiego do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego/
 22. ul. Józefa Bema
 23. ul. Kazimierza Pułaskiego
 24. ul. Komandorska
 25. ul. Królowej Korony Polskiej
 26. ul. Krzysztofa Kolumba /od pętli autobusowej za dworcem PKP do ul. Nowej – nitka południowa/
 27. ul. Ks. Piotra Skargi /od ul. Michała Ogińskiego do ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka/
 28. ul. Ks. Piotra Ściegiennego /od ul. Bł. Królowej Jadwigi do Alei Piastów/
 29. ul. Ks. Piotra Wawrzyniaka
 30. ul. Księcia Świętopełka
 31. ul. Księcia Witolda
 32. ul. Księżnej Przybysławy
 33. ul. Ku Słońcu /od Ronda rotmistrza Witolda Pileckiego do Alei Piastów/
 34. ul. Mariana Langiewicza /od Alei Piastów do ul. Bł. Królowej Jadwigi/
 35. ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego /od Placu Grunwaldzkiego do Placu Rodła/
 36. ul. Mazurska /od ul. Śląskiej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego/
 37. ul. Michała Drzymały
 38. ul. Mieczysława Niedziałkowskiego /od ul. Monte Cassino do ul. Wąskiej/
 39. ul. Monte Cassino /od ul. Ks. Piotra Skargi do Placu Odrodzenia/
 40. ul. Nowa
 41. ul. O. Augustyna Kordeckiego /od Ronda Ojca dr Władysława Siwka do Alei Piastów/
 42. ul. Owocowa
 43. ul. Parkowa /od ul. Jacka Malczewskiego do ul. Teofila Starzyńskiego/
 44. ul. Plantowa /od ul. Jana Matejki do ul. Teofila Starzyńskiego/
 45. ul. Pocztowa /od ul. Ks. Piotra Ściegiennego do Alei Bohaterów Warszawy/
 46. ul. Podgórna
 47. ul. Podhalańska
 48. ul. Potulicka /od Placu Zwycięstwa do ul. Hetmana Stefana Czarnieckiego/
 49. ul. Rybacka
 50. ul. Stanisława Żółkiewskiego
 51. ul. Staromiejska /od ul. Podgórnej do końca/
 52. ul. Stoisława
 53. ul. Szczerbcowa /od ul. Jarowita do ul. Teofila Starzyńskiego/
 54. ul. Szwoleżerów
 55. ul. Śląska /od ul. Wielkopolskiej do Placu Grunwaldzkiego/
 56. ul. Śląska /od ul. Jagiellońskiej do Alei Wojska Polskiego/
 57. ul. Tadeusza Czackiego
 58. ul. Teofila Starzyńskiego /od ul. Zygmunta Starego do ul. Wawelskiej/
 59. ul. Wacława Felczaka /od ul. Monte Cassino do Alei Wojska Polskiego/
 60. ul. Wawelska /od ul. Jarowita do ul. Teofila Starzyńskiego/
 61. ul. Wielkopolska
 62. ul. Wilków Morskich
 63. ul. Władysława Jagiełły /od ul. Księżnej Przybysławy do ul. Bł. Królowej Jadwigi/
 64. ul. Władysława Łokietka
 65. ul. Władysława Sikorskiego
 66. ul. Zbigniewa Herberta.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl