Od 18 maja rząd znosi kolejne ograniczenia. Wznowią działalność restauracje, salony fryzjerskie i kosmetyczne

Od 18 maja br. rozpocznie się trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Będzie można m.in. skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Podwyższony zostanie również limit pasażerów w transporcie publicznym. Dodatkowo od 25 maja br. maturzyści i uczniowie ósmych klas będą mogli bezpośrednio konsultować się z nauczycielami, a w szkołach podstawowych możliwe będzie prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla klas 1-3.

Otwarcie restauracji, salonów kosmetycznych i fryzjerskich

Od 18 maja br. można będzie:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej)

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Otwarcie tych branży odbędzie się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych. Poniżej najważniejsze z nich.

Zalecenia dla salonów urody:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala)
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni

Zalecenia dla gastronomii:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Opieka w szkołach, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

Opieka i edukacja (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Od 18 maja br. będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację

18 maja br. otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną (np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe).

Od 25 maja br. możliwe będzie prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8. klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach

Ważne! Zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8 zostaje przedłużony.

Od 1 czerwca br. możliwe będą konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja br. dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna.

Transport publiczny

Od 18 maja br. podwyższony zostanie limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Decyzję czy skorzystać z tej opcji podejmą zarządzający transportem publicznym.

Ile osób będzie mogło podróżować jednocześnie? Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie) lub tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład: jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Dotychczas do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

Uroczystości religijne

Od 17 maja br. złagodzone zostaną również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od najbliższej niedzieli podczas mszy lub innego obrzędu na jednego uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na jedną osobę przypadało 15 m2.

Sport 

Od 18 maja br. zwiększy się limit osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów)
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów)

Uwaga! Będzie także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

Od 18 maja br. możliwa będzie także organizacja zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2)
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2)
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2)
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2)

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

Kultura

Od 18 maja br. możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych)
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych)
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych
 • wznowienie prób i ćwiczeń

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Szkoły wyższe

Od 25 maja br. przywrócona zostanie możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów)
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Kontrole na przejściach granicznych z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją zostają przedłużone o kolejne 30 dni (od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku). Tak jak dotychczas, granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej informacji można znaleźć TUTAJ.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl