Od 17 września wchodzą nowe zasady dotyczące punktów karnych

W sobotę 17 września 2022 r. wejdą w życie zmiany dotyczący punktów karnych. Co muszą wiedzieć kierowcy?

Przede wszystkim zmieni się maksymalna ilość punktów karnych przyznawana za jedno wykroczenie. Zwiększy się ona do 15 punktów i dotyczyć będzie takich sytuacji jak:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście
 • niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej
 • nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
 • wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem.
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu.
 • naruszenie przez kierującego pojazdem mechanicznym zakazu wyprzedzania pojazdu: na przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejazdu, na którym ruch jest kierowany

Zmiany dotyczą również przydzielania punktów karnych dla kierowców, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość:

 • o 11–15 km/h będą 3 pkt karne (dziś 2 pkt karne)
 • o 16–20 km/h — 3 pkt karne (dziś 2 pkt karne)
 • o 21–25 km/h — 6 pkt karnych (dziś 4 pkt karne)
 • o 26–30 km/h — 6 pkt karnych (dziś 4 pkt karne)
 • o 31–40 km/h — 10 pkt karnych (dziś 6 pkt karnych)
 • o 41–50 km/h — 13 pkt karnych (dziś 8 pkt karnych)
 • o 51–60 km/h — 15 pkt pkt karnych (dziś 10 pkt karnych)
 • o 61–70 km/h — 15 pkt pkt karnych (10 pkt karnych)
 • o 71 km/h i więcej — 15 pkt pkt karnych (10 pkt karnych)

Po wejściu w życie nowych przepisów punktów karnych nie będzie można zlikwidować ponownym kursem, zostaną one natomiast wymazane po dwóch latach od uiszczenia mandatu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl