Nowy symulator dla Politechniki Morskiej

08:42
Nowy symulator
Źródło: Politechnika Morska

Politechnika Morska i Polska Żegluga Morska podpisały umowę, która przewiduje zacieśnienie współpracy między światem nauki a biznesem. Dzięki temu Politechnika pozyska najnowszy symulator nawigacyjno-manewrowy wraz z systemem bunkrowania statku dual fuel LNG.

Podpisanie umowy miało miejsce 27 października w siedzibie Politechniki Morskiej na Wałach Chrobrego. Politechnikę Morską reprezentował Rektor Politechniki Morskiej, prof. dr hab. n. tech. Wojciech Ślączka, a Polską Żeglugę Morską – dyrektor naczelny , Andrzej Wróblewski, oraz dyrektor pionu technicznego, Grzegorz Wardzyński.

W ceremonii uczestniczyli również kluczowi przedstawiciele uczelni, takimi jak Prorektor ds. Nauki, Artur Bejger, Prorektor ds. Innowacji i Rozwoju, Janusz Uriasz, Kanclerz Andrzej Durajczyk oraz Kwestor Dorota Kuźniar.

Nowy symulator to nowe możliwości

Na nowym symulatorze kształcić się będą studenci Wydziału Nawigacyjnego oraz Wydziału Mechanicznego PM, dzięki czemu najpierw nabędą odpowiednie do pracy kompetencji, a później – podczas pracy na morzu, przełoży się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sektorze gospodarki morskiej.

JM Rektor Politechniki Morskiej podkreślił, że symulator stanowi kluczowy element kształcenia praktycznego i jest ważnym krokiem w kierunku rozwijania oferty edukacyjnej uczelni:

Kształcenie studentów pod kątem eksploatacji różnych typów statków wyposażonych w różne siłownie okrętowe na symulatorach jest konieczne.  Umożliwia  to tworzenie, w celach ćwiczeniowych, różnych scenariuszy sytuacji niebezpiecznych w bezpiecznych warunkach,  co w przyszłej pracy na morzu pozwoli na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu.

Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej, Andrzej Wróblewski, zwrócił uwagę na to, że ta współpraca jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na wykwalifikowaną kadrę.

Biorąc udział w tym projekcie razem z Politechniką Morską, realizujemy korzyści obopólne. Politechnika Morska dostarcza wykwalifikowaną kadrę, a my, dzięki tej umowie, mamy realny wpływ na rozwijanie kwalifikacji przyszłej kadry sektora gospodarki morskiej.

Budowa nowego obiektu, w którym znajdzie się symulator, ma rozpocząć się na początku przyszłego roku, otwierając nowe perspektywy dla edukacji i bezpieczeństwa na morzu.

 Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl