Nowy przyszkolny basen pływacki w Szczecinie? Nie przez najbliższe pięć lat

W ciągu najbliższych pięciu lat w Szczecinie nie powstanie nowy basen pływacki na terenie przyszkolnym. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację radnego Łukasza Kadłubowskiego z Koalicji Obywatelskiej, który pytał o budowę basenu na osiedlu Warszewo.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina, radny wskazuje, że „osiedle Warszewo to jedno z najdynamiczniej rozwijających się i rozbudowujących się miejsc w naszym mieście”. Przypomina też, że w związku z rosnącą liczbą mieszkańców, gmina pod koniec 2017 roku podjęła decyzję o budowie szkoły podstawowej w rejonie ulic Podbórzańskiej i Kredowej. Jego zdaniem, rozbudowie bazy lokalowej powinny towarzyszyć inwestycje w obiekty sportowe. „Oprócz boisk i placów zabaw istnieje oczekiwanie na budowę basenu, o którą mieszkańcy postulują od kilku lat. Najbliższy publiczny basen znajduje się w centrum miasta, co oznacza, że odległość do tych obiektów sportowych wynosi około 5 km. Uzasadnia to potrzebę zaplanowania i zrealizowania takiej inwestycji na osiedlu Warszewo w najbliższym okresie” – napisał Łukasz Kadłubowski.

Odpowiedzi na interpelację udzielił Krzysztof Soska, zastępca Prezydenta Szczecina. Poinformował w niej, że w perspektywie pięciu najbliższych lat Wydział Oświaty nie planuje budowy żadnego basenu pływackiego, gdyż priorytetem jest realizacja zadań związanych z wdrażaną obecnie reformą oświaty. Wiceprezydent wymienił wśród nich m.in. budowę nowych przedszkoli, zabezpieczenie miejsc dla uczniów w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych w związku z podwójnym rocznikiem w klasach pierwszych w roku szkolnym 2019/2020 (w tym utworzenie dodatkowych miejsc w bursach i internatach) oraz zabezpieczenie miejsc do prowadzenia zajęć dydaktycznych (obecnie aż 25 placówek edukacyjnych oczekuje na budowę lub modernizację obiektów sportowych, w których będą prowadzone zajęcia z wychowania fizycznego). Odnosząc się do pytania radnego o ewentualne wsparcie inwestycji ze środków zewnętrznych, Krzysztof Soska poinformował, że miasto nie ma możliwości uzyskania dofinansowania na budowę basenu na terenie przyszkolnym.

Zastępca Prezydenta Szczecina zwraca też uwagę, że „szkoła Podstawowa Nr 7 aktualnie posiada nowoczesny plac zabaw dla najmłodszych oraz duży szkolny kompleks boisk sportowych przy ul. Złotowskiej 86, w nowobudowanej szkole podstawowej przy ul. Podbórzańskiej/Kredowej również taki kompleks będzie wybudowany”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl