Nowe informacje o odkryciu na Nowym Rynku

Była niepewność i pytania. Rezultat to sensacyjne odkrycie i odsłonięcie wielu ważnych reliktów. Badania na Rynku Nowym już się zakończyły. Jednak to nie koniec tej interesującej historii.

Dwa lata badań

Badania architektoniczno – archeologiczne reliktów kościoła św. Mikołaja były prowadzone przez ostatnie 2 miesiące. Jeszcze kilka lat temu zakładano, że pierwotnie kościół wybudowano z drewna, a następnie rozebrano. Dopiero prowadzone prawie sto lat później działania doprowadziły do wybudowania wspaniałej budowli murowanej, służącej mieszczanom aż do pożaru na początku XIX wieku. Pod ziemią jednak przetrwał fragment ściany ozdobionej charakterystyczni motywami, których forma udowadnia, że był wykonany najpóźniej około połowy XIII wieku.

Cel badań

Michał Dębowski, Miejski Konserwator Zabytków, opowiada, że: Należy podkreślić, że badania od początku miały mieć charakter badań sondażowych, tzn. że naszym zamierzeniem nie było przebadanie całego obszaru placu, tylko odsłonięcie najważniejszych fragmentów ruin kościoła. Głównym celem badań ma być opracowanie szczegółowych wytycznych konserwatorskich do docelowego projektu zagospodarowania placu.

Kolejne działania

To następny etap i kontynuacja programu Czterech Placów Starego Miasta. Jego celem jest zmiana stylu tej przestrzeni.

Dr inż. arch. Maciej Płotkowiak, kierujący pracami architektonicznymi, stwierdza, że: Na początku zastanawialiśmy się czy cokolwiek odkryjemy. Wprawdzie wiedzieliśmy z przekazu archiwalnego, że w  1993 roku zostały odsłonięte relikty wschodniej części kościoła, ale to nie znaczyło, że istnieją one do dziś. Jednak już pierwszym wykopie odkryliśmy  ściany prezbiterium, a to podpowiedziało gdzie należy szukać pozostałych części kościoła. Początkowo efekty były zgodne z naszym wyobrażeniem, a potem naszym oczom ukazał się filar, który zmienia historię Szczecina.

Profilowany gzyms według architekta to „7 cud plastyki, najwyższej jakości”.

Maciej Płotkowiak dodaje, że: Okazuje się, że dotykamy najstarszej, murowanej architektury Szczecina. Wiedzieliśmy o istnieniu kościoła, ale nie wiedzieliśmy że był obiekt poprzedzający, starszy i takiej klasy  artystycznej. Choć nie wiemy czy w ogóle w całości został zrealizowany, czy przerwano jego budowę, z pewnością jednak jest to najwyżej klasy architektura, której detal może być porównywany z tylko z detalem z pierwszej fazy Katedry w Kamieniu Pomorskim, czy architekturą kościoła opackiego w Kołbaczu.

Ambitne plany

Do końca 2022 roku ma być opracowane sprawozdanie razem z naukowym omówieniem wyników w postaci szczegółowych wytycznych konserwatorskich do projektu rewaloryzacji  Rynku Nowego. Na podstawie wyników badań będą wypracowane szczegółowe wytyczne konserwatorskie określające optymalny sposób ekspozycji historycznych reliktów.

Marcin Peterlejtner, kierujący pracami  archeologicznymi, stwierdza, że: Wykopy wytyczyliśmy kierując się starannymi obliczeniami architekta, co przyniosło doskonały efekt, bo niemal każdy z 12 wykonanych sondaży był trafiony w 10 – tkę. Od początku mierzyliśmy się z obawą, że elementów architektonicznych zostało ekstremalnie mało, przyjęliśmy zasadę realizowania prac wyłącznie ręcznie co się sprawdziło, bo elementy zalegały bezpośrednio pod brukiem i były w dobrym stanie.

Obecnie ze względów bezpieczeństwa relikty będą zasypane na zimę. Na Nowym Rynku będzie możliwość przez kilka miesięcy zapoznania się z wystawą dotyczącą historii kościoła św. Mikołaja, która została zainstalowana na ścianach ogrodzenia placu od strony Targu Rybnego.

odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin
odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin
odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin
odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin
odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin
odkrycie na Nowym Rynku
Fot. UM Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl