Nowe rondo w budowie

Trwają prace związane z przebudową skrzyżowania ulic Mączna/Walecznych/Pszenna. Po początkowym przestoju, prace znowu ruszyły.  Wykonawca kontynuuje roboty sanitarne – przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i ściekowej. Rozpoczęły się także prace związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne zatoki autobusowej od strony ul. Pszennej.

W najbliższym czasie planowane są roboty związane z usunięciem kolizji  z sieciami energetycznymi, a także rozpoczęcie właściwych robót drogowych – stawienie krawężników oraz wykonanie warstw konstrukcyjnych od strony ul. Pszennej. Ponadto wykonawca będzie kontynuował prace sanitarne – ułożenie sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej, dalszą renowacją sieci kanalizacji ściekowej oraz planuje rozpocząć roboty związane z wykonaniem sieci ciepłowniczej.

rondo
Fot. Wiadomości Szczecin

Przebudowa ma za zadanie wprowadzenie na stałe ronda, a co za tym idzie poprawę bezpieczeństwa i swobody włączania się do ruchu, a także podwyższenie przepustowości dla relacji podporządkowanych wlotu ulicy Mącznej. Ważne jest także uspokojenie i poprawa bezpieczeństwa ruchu w ciągu ulic Walecznych – Pszenna.

Zakres prac do wykonania:

– Przebudowa jezdni,

– Przebudowa chodników,

– Przebudowa kolidującego uzbrojenia,

– Wprowadzenie stałej organizacji ruchu,

– Wykonanie elementów małej architektury i zieleni,

– Przebudowa sieci wodociągowej,

– Bezwykopowa renowacja sieci kanalizacji sanitarnej,

– Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej,

– Budowa sieci ciepłowniczej wraz z kanalizacją teletechniczną.

Zadanie realizowane jest wspólnie przez 4 zamawiających: ZWiK – ZDiTM – WGK – SEC. Wykonawca, firma Ben-Bruk Sp. z o.o. ma 7 miesięcy na wykonanie prac wartych 4 104 312,22 zł brutto.

Umowny termin zakończenia zadania to koniec tego roku.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl