Nowe nasadzenia i większa liczba patroli Straży Miejskiej w Parku Brodowskim

Radny Łukasz Kadłubowski z Koalicji Obywatelskiej wystosował interpelację dotyczącą wywozu śmieci, nowych nasadzeń i ilości patroli w Parku Brodowskim w Szczecinie.

W piśmie skierowanym do Prezydenta Szczecina radny zwraca uwagę, że otwarty w grudniu 2018 roku Park Brodowski cieszy się ogromną popularnością wśród mieszkańców i w związku z tym prosi o podjęcie takich działań jak: regularny wywóz śmieci (obecnie pojemniki często są przepełnione, a śmieci leżą obok), dosianie trawy i innych nasadzeń, a także zwiększenie ilości patroli na terenie sensorycznego ogrodu zabaw, strefy sportu i rekreacji.

Dziś odpowiedzi na interpelację udzieliła wiceprezydent Anna Szotkowska, która odniosła się do wszystkich kwestii poruszonych przez Łukasza Kadłubowskiego.

Jeśli chodzi o kwestię sprzątania terenu rekreacyjnego w Parku Brodowskim, to Szotkowska wyjaśniła, że w kwietniu br. odbywało się ono dwa razy w tygodniu (piątki i poniedziałki), ale od maja do października br. będzie realizowane trzy razy w tygodniu (poniedziałki, środy i soboty).

Zastępczyni Prezydenta Szczecina poinformowała również, że w drugim tygodniu kwietnia br. wykonawca inwestycji zrealizował dosiew nasion traw, a wkrótce na terenie ogrodu sensorycznego posadzone zostaną dodatkowe pnącza oraz krzewy róż okrywowych i porzeczki krwistej.

Odnosząc się do kwestii ilości patroli w Parku Brodowskim, Anna Szotkowska ujawniła, że w od 1 stycznia do 24 kwietnia br. Straż Miejska przeprowadziła 60 interwencji i kontroli pod kątem zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz spożywania alkoholu w miejscu publicznym w rejonie ogrodu sensorycznego. Odnotowano także cztery zgłoszenia od mieszkańców dotyczące nieprawidłowości w obrębie terenu rekreacyjnego. Wiceprezydent Szotkowska zapewniła, że liczba patroli Straży Miejskiej w Parku Brodowskim wkrótce się zwiększy. „Mając na uwadze oczekiwania mieszkańców Szczecina, Straż Miejska w Szczecinie podjęła decyzję o zwiększeniu liczby patroli prewencyjnych oraz o podejmowaniu zintensyfikowanych działań w celu ujawnienia i eliminacji wszelkich naruszeń prawa w rejonie ogrodu sensorycznego i na terenie całego Parku Brodowskiego” – napisała w odpowiedzi na interpelację Łukasza Kadłubowskiego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl