Nowa więźba dachowa kamienicy Muzeum Techniki i Komunikacji [zdjęcia]

Nowa więźba dachowa i remont starej kamienicy. Nie zwalnia tempo prac na budowie Muzeum Techniki i Komunikacji. Gotowe są zewnętrzne ściany łącznika. Aktualnie w łączniku prowadzone są prace przy wykonywaniu żelbetowej antresoli wraz z podwieszaną klatką schodową. 

Od rozpoczęcia prac na tej inwestycji minęło ponad pół roku. Wykonana została już konstrukcja zewnętrznych ścian żelbetowych łącznika. Gotowy jest również wieniec obwodowy, na którym oparta będzie konstrukcja stropu budynku.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Prace toczą się także w starej części Muzeum oraz na budynku kamienicy. Na przełomie lutego i marca rozpocznie się remont posadzki prawej nawy hali istniejącego Muzeum.

Nowa więźba dachowa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Wewnątrz kamienicy wykonywana jest konstrukcja stropu ostatniej kondygnacji budynku. Trwa również montaż instalacji sanitarnych. Przeprowadzono również rozbiórki starej więźby dachowej, w miejsce, której pojawi się nowa konstrukcja.

Wymiana więźby dachowej

Jednym z dodatkowych etapów robót na tej inwestycji, będzie wymiana konstrukcji więźby dachowej kamienicy.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Projekt remontu pierwotnie zakładał odbudowę i wzmocnienie drewnianej konstrukcji dachu. Jak się jednak okazało, konstrukcja więźby nie nadawała się do ponownego wykorzystania.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Jej elementy w przeważającej większości wykazały skorodowanie biologiczne, niebezpieczne pęknięcia, degradację i osłabienie ze względu na owady oraz ponadnormatywne odkształcenia i braki.

Nowa więźba dachowa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Taki stan konstrukcji zagrażał bezpieczeństwu podczas prac remontowych oraz w późniejszym użytkowaniu obiektu.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Po wnikliwych ekspertyzach i sporządzeniu oceny technicznej podjęto decyzję o wymianie konstrukcji na nową, która zostanie wykonana z zachowaniem i odtworzeniem historycznego układu i kształtu dachu wraz z jego elementami architektonicznymi, na co wyraził zgodę Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Nowa więźba dachowa
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

O inwestycji

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum. Zakres szczegółowy prac obejmuje:

  • Rozbudowę Muzeum o łącznik pomiędzy istniejącym obiektem Muzeum a istniejącą kamienicą zlokalizowaną przy ul. Niemierzyńskiej 18A;
  • Remont i przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku kamienicy na potrzeby Muzeum;
  • Dostosowanie części prawej nawy budynku Muzeum Techniki i Komunikacji w zakresie niezbędnym do zaprojektowania połączenia tego budynku z nowym budynkiem łącznika oraz wymiana i remont posadzki prawej nawy Muzeum;
  • Przebudowę infrastruktury technicznej w zakresie związanym z projektowaną rozbudową.

W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum – mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EBUD” – Przemysłówka Spółka z o.o. Koszt to 18.265.500,05 zł brutto. Inwestycja powinna być gotowa IV kwartale 2021 roku.

Nadzór nad inwestycją sprawuje spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie.

Projekt inwestycji przygotowało konsorcjum szczecińskich biur projektowych Ch2 Architekci Sp. z o.o. Sp.K. oraz NAAN Architekci Sp. z o.o. Sp.K. Głównym Projektantem jest mgr inż. arch. Michał Kołodziejczyk.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Zobacz również:

Muzeum Techniki i Komunikacji – wieści z budowy [zdjęcia]

Duże zmiany na placu budowy Muzeum Techniki i Komunikacji [zdjęcia]

Muzeum Techniki i Komunikacji: trwa budowa fundamentów nowego łącznika [zdjęcia]

Muzeum Techniki i Komunikacji: wyburzono taras i rozebrano dach kamienicy [zdjęcia]