Nowa ulica Bułgarska oraz nowy parking

Dobiegła końca inwestycja związana z przebudową ulicy Bułgarskiej oraz budową parkingu w sąsiedztwie ulicy Arkońskiej. Już od najbliższego wtorku, nowy parking będzie udostępniony dla kierowców.

Po przebudowie ulica Bułgarska zyskała nową nawierzchnię jezdni, chodniki jak również poszerzone pobocze, na którym można zaparkować auto. Oprócz tego wybudowane zostały wyniesienia spowalniające ruch. Prace obejmowały ponadto przebudowę sieci wodociągowej, teletechnicznej, energetycznej, przebudowę kanalizacji oraz oświetlenia ulicznego.

Całe przedsięwzięcie obejmowało również budowę w sąsiedztwie ulicy Arkońskiej, parkingu na blisko 400 miejsc postojowych. Wydzielone na nim zostały miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W ramach zagospodarowania terenu wykonano nasadzenia zieleni, zainstalowano elementy małej architektury (kosze na śmieci, ławki). Wykonane zostało również oświetlenie. Prace obejmowały ponadto budowę kanalizacji deszczowej na terenie parkingu wraz ze zbiornikami retencyjnymi.

Parking przy ulicy Arkońskiej powstał jako jeden z elementów budowy infrastruktury towarzyszącej dla Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Wykonawcą prac było konsorcjum firm ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.; ROVERPOL SP. Z O.O. Koszt inwestycji to ponad 9,9 mln zł brutto.

Nadzór nad inwestycją sprawował Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl