Nowa uchwała ujednolici i uprości zasady parkowania na Starym Mieście

Na ostatniej sesji Rady Miasta radni Szczecina przegłosowali ujednolicenie zasad parkowania i utworzenie obszaru abonamentowego w Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

Dotąd parkowanie w Strefie Zamieszkania Stare Miasto regulowały dwie różne uchwały Rady Miasta Szczecin. Zadaniem nowej uchwały jest uspójnienie i uproszczenie zasad płatnego postoju w SZSM. W jej granicach znajdą się nie tylko Plac Orła Białego (łącznie z płatnym parkingiem niestrzeżonym, którego zadania przejmie SZSM), ale też całe ulice, obecnie należące do niej częściowo: Staromłyńska i Koński Kierat.

Tak powiększona Strefa Zamieszkania Stare Miasto będzie podzielona na podstrefę 1 i podstrefę 2.

zasady parkowania na Starym Mieście według nowej uchwały
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Nowe zasady

W podstrefie 1 pierwsze rozpoczęte 15 minut postoju kosztować będzie 2,50 zł, a za każde kolejne 3 minuty – 0,50 zł. W podstrefie 2 – pierwsze rozpoczęte 15 minut – 1,50 zł, każde kolejne 3 minuty – 0,30 zł.

Korzystanie z wyznaczonych miejsc parkingowych w obu podstrefach będzie płatne w godzinach od 8.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku w dni robocze (wchłaniany do Strefy Zamieszkanie Stare Miasto PPN Orła Białego jest płatny siedem dni w tygodniu od godz. 8 do 22.)

Obszar abonamentowy SZSM

Nowela wprowadza pojęcie „obszar abonamentowy SZSM”, dzięki czemu zostanie uporządkowany temat opłat zryczałtowanych dla mieszkańców. Obecnie są dwie takie opłaty dla dwóch różnych grup. Na wniosek mieszkańców będzie obowiązywać jedna opłata, dająca takie same uprawnienia wszystkim zainteresowanym.

Do obszaru abonamentowania zostaną włączone budynki przyległe do SZSM:

Chodzi o odcinki ulic Farnej, Wyszyńskiego, Grodzkiej i Placu Żołnierza – mówi Wojciech Jachim, rzecznik NiOL.Analogicznie do zasad obowiązujących na terenie Strefy Płatnego Parkowania mieszkańcy w.w. ulic będą mieli prawo wykupienia opłaty zryczałtowanej na ulicę zamieszkania lub ulicę przyległą – w tym przypadku przyległy obszar SZSM. Oczywiście pod warunkiem, że posiadają samochód albo dysponują nim na podstawie umowy kredytu, leasingu czy najmu długoterminowego.

Karta Stare Miasto

Opłata zryczałtowana będzie dostępna pod nazwą „Karta Stare Miasto” – zgodnie z zasadą jeden pojazd – jeden lokal. Cena półrocznej Karty Stare Miasto 180 zł, rocznej 360 zł (czyli na tym samym poziomie, jak opłaty zryczałtowane dla mieszkańców w SPP od 31 marca).

Karta Stare Miasto uprawnia do korzystanie z miejsc parkingowych w całej Strefie Zamieszkania Stare Miasto.

„Karty dojazdowe Stare Miasto – parking”, wykupione przed wejściem w życie uchwały, zachowują swoją ważność do końca okresu, na jaki zostały wykupione i uprawniają do parkowania pojazdu samochodowego w Strefie Zamieszkania Stare Miasto w miejscach do tego wyznaczonych.

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania ze Strefy Zamieszkania Stare Miasto wejdzie w życie 14 dni po publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Cztery Place Starego Miasta

Celem działań porządkujących zasady parkowania na Starym Mieście jest stworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej służącej eksponowaniu walorów historycznych dzielnicy, wygodnej i bezpiecznej z punktu widzenia niechronionych uczestników ruchu, a także dostosowanej do potrzeb mieszkańców i lokalnego biznesu.

Działania te są częścią programu urbanistycznego „Cztery Place Starego Miasta” wypracowanego przez mieszkańców i władze Szczecina podczas konsultacji w okresie od lipca do października 2019 r. W ramach wspomnianego programu planowana jest m.in. rewitalizacja Placu Orła Białego (Miasto ogłosiło właśnie przetarg na dokumentację projektową dla tego zadania) oraz budowa parkingowca pod Trasą Zamkową. Przetarg na projekt parkingowca został ogłoszony 19 marca br.

Autor: Infoludek.pl  szczecin@infoludek.pl