Jest nowa petycja do radnych w sprawie alkoholu na bulwarach

Petycję do szczecińskiej Rady Miasta w sprawie zalegalizowania picia alkoholu na bulwarach złożyli członkowie koła Młodych dla Wolności.

1 stycznia br. weszła w życie znowelizowana ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, która zabrania picia alkoholu we wszystkich miejscach publicznych. W ustawie jest jednak „furtka”, którą chcą wykorzystać przedstawiciele koła Młodzi dla Wolności. Rada Miasta ma bowiem możliwość wprowadzenia w określonym miejscu na terenie gminy odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych.

Złożymy nową petycję jako Młodzi dla Wolności i Partia Wolność o ustanowienie takiej strefy na Nabrzeżu Starówka, czyli na nowo otwartym w lipcu bulwarze, na Bulwarze Piastowskim i Bulwarze Gdyńskim – mówi Marcel Duda z partii Wolność.

Tym razem nie zbieraliśmy podpisów, bo w zeszłym roku zbieraliśmy podpisy pod dokładnie takim samym postulatem. Podpisało się wtedy ponad trzy tysiące osób przez trzy tygodnie, więc zainteresowanie było ogromne – wyjaśnia Duda.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl