Nowa nawierzchnia na ulicy Bolesława Śmiałego

Ukończono już podbudowę i warstwę wiążącą na części remontowanego odcinka ulicy Bolesława Śmiałego.

Na odcinku od Krzywoustego do projektowanego ronda gotowe są już prawie wszystkie chodniki po obu stronach jedni. Ukończona jest też opaska z kostki kamiennej, nawierzchnia chodnika z płyt grantowych i płytki kierunkowe dla osób niepełnosprawnych. Wyznaczono miejsca krawężników i obrzeży, a także wykonano roboty podziemne. Dzięki temu już udało się przejść do robót typowo drogowych. Do ułożenia pozostała warstwa ścieralna.

Przy projektowanym rondzie zakończyły się roboty związane z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej. W połowie gotowa jest warstwa stabilizacji i podbudowy z kruszywa.

Przypominamy, że projekt zakłada przebudowę ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza – mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik prasowy ZDiTM. – Po przebudowie ulica pozostanie dwukierunkowa, jednak zyska nową nawierzchnię z obustronnym pasem postojowym do parkowania równoległego oraz chodniki z ciętych, szarych z płyt granitowych.

Bezpieczeństwo w tej okolicy ma sie poprawić dzięki wprowadzeniu „strefy ruchu 30” oraz uruchomieniu przejść „sugerowanych”, które będą wyniesione. Na chodniku wykonane zostanie też oznakowanie o fakturze rozpoznawalnej przez osoby niewidome. Na skrzyżowaniu ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza zaprojektowano minirondo z przejezdną wyspą środkową o nawierzchni z kostki kamiennej.

Wokół ronda pojawią się „zielone” wysepki częściowo obsadzone krzewami. Projekt przewiduje zagospodarowanie placu przy skrzyżowaniu z ul. Żółkiewskiego. Plac stanowić ma obszar rekreacyjny, w tym celu ustawione zostaną ławki, posadzone będą drzewa i krzewy.

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

  • przebudowę jezdni
  • przebudowę istniejących ciągów pieszych
  • wykonanie elementów małej architektury
  • wykonanie nasadzeń
  • przebudowę sieci kanalizacji deszczowej i wodociągowej
  • budowę nowego oraz przebudowę istniejącego oświetlenia
  • usunięcie kolizji z istniejąca infrastrukturą.

Zadanie „Przebudowa drogi w kwartale ulic: Bolesława Śmiałego, Chodkiewicza, Żółkiewskiego, Pocztowej, Ściegiennego w Szczecinie — ETAP I Przebudowa ul. Bolesława Śmiałego na odcinku od ul. Krzywoustego do ul. Jagiellońskiej wraz ze skrzyżowaniem ulic Bolesława Śmiałego — Żółkiewskiego — Chodkiewicza” realizowane jest przez dwóch zamawiających: Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin
Fot. Urząd Miasta Szczecin

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl