Niszczeje fontanna „Labirynt” w Szczecinie. Kiedy remont?

Najprawdopodobniej w przyszłym roku zostanie ogłoszony trzeci przetarg na remont fontanny „Labirynt” przy placu Zwycięstwa w Szczecinie. Tak wynika z odpowiedzi na interpelację radnej Edyty Łongiewskiej-Wijas. 

Decyzja o odtworzeniu rzeźby i ponownym podłączeniu jej do wody zapadła pod koniec 2017 roku. Do tego zadania miała zostać wykorzystana dokumentacja projektowa, która była konsultowana z twórcą rzeźby, prof. Ryszardem Wilkiem. Poinformowano wtedy, że nawiązany został już kontakt z cegielnią w Gozdnicy, spadkobiercą firmy, w której wyprodukowano kształtki ceramiczne użyte do stworzenia fontanny.

Pierwszy przetarg na remont „Labiryntu” miasto ogłosiło w 2018 r., ale został unieważniony, bo jeden potencjalny wykonawca odmówił podpisania umowy, a druga oferta była zbyt wysoka. Z kolei do drugiego przetargu w 2019 r. nie stanęła żadna firma.

Brakiem remontu rzeźby zaniepokojona jest niezrzeszona radna Edyta Łongiewska-Wijas, która skierowała w tej sprawie interpelację do prezydenta Szczecina.

„Zapewniał Pan o „działaniach zmierzających do zabezpieczenia środków finansowych w budżecie miasta na remont fontanny” (wykraczający poza bieżącą konserwację i porządkowanie przestrzeni). Ufna nadziejom oraz roztaczanym wizjom zlecenia remontu nie tylko rzeźby-fontanny, ale całego kompleksu fontann w Szczecinie, zaniechałam dalszych zabiegów. Tymczasem rzeźba nadal niszczeje. Jej stan jest gorszy, niż przed rokiem. Dalsze zaniechania remontu i renowacji rzeźby doprowadzą do jej nieodwracalnego i całkowitego zniszczenia” – napisała radna.

Edyta Łongiewska-Wijas złożyła też wniosek o zabezpieczenie środków na remont fontanny w budżecie miasta na 2021 rok. Jej zdaniem nie można dopuścić do zniknięcia z krajobrazu Szczecina obiektu, który jest „jednym z najciekawszych artystycznych przejawów ostatniej dekady XX wieku”.

Dość lakonicznej odpowiedzi na interpelację radnej udzielił zastępca prezydenta Szczecina Michał Przepiera.

„Informuję, iż w przygotowywanym Projekcie Budżetu Miasta na rok 2021 ujęto pozycję pod nazwą: „Zagospodarowanie terenu w miejscu fontanny Labirynt”, celem wykonania remontu przedmiotowej rzeźby” – napisał wiceprezydent.

To oznacza, że w przyszłym roku powinien zostać ogłoszony trzeci przetarg na modernizację „Labiryntu”.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl