Niezbędnik wyborcy samorządowego: mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni

Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was opis stanowisk dla wolontariuszy wyborów samorządowych: męża zaufania i obserwatora społecznego.

Mąż zaufania

Mężem zaufania może zostać każdy, kto posiada pełne prawa wyborcze, nie jest kandydatem w wyborach, nie jest członkiem komisji, komisarzem i urzędnikiem wyborczym oraz nie jest pełnomocnikiem wyborczym i finansowym komitetu.

Taka osoba ma prawo do obecności we wszystkich czynnościach wykonywanych przez komisję wyborczą, obecności w lokalu podczas głosowania, rejestrowania własnym urządzeniem czynności podejmowanych przez komisję wyborczą, które następnie na jego wniosek mogą być zakwalifikowane jako dokumenty z wyborów i dołączone do archiwów państwowych, wnoszenia uwag do protokołu, obecności podczas przewozu i przekazywania protokołu komisji wyborczej wyższego stopnia czy otrzymania kopii protokołu komisji.

Męża zaufania może wyznaczyć pełnomocnik wyborczy danego komitetu wyborczego lub osoba przez niego upoważniona. Daje on takiej osobie zaświadczenie, które musi przedłożyć odpowiedniej komisji wyborczej wraz z dokumentem potwierdzającym jego tożsamość. Dany komitet wyborczy może wyznaczyć kilku mężów zaufania na dany okręg wyborczy. W takim przypadku muszą oni się zmieniać, ponieważ w lokalu wyborczym jednocześnie może przebywać tylko jeden z nich.

Obserwator społeczny

Funkcja obserwatora społecznego została wprowadzona w Kodeksie wyborczym Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Jako obserwator społeczny nie masz możliwości wnoszenia uwag do protokołu z wymienieniem konkretnych zarzutów oraz być obecnym przy przewożeniu i przekazywaniu protokołu przez obwodową komisję wyborczą. (Art. 103c §2 KW).

Obserwatora społecznego mają prawo wyznaczyć stowarzyszenia i fundacje zarejestrowane w Polsce, które w swoich statutach mają troskę o demokrację, prawa obywatelskie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Zarówno mężowie zaufania, jak i obserwatorzy społeczni nie mogą pełnić roli pełnomocnika do głosowania i pomagać osobie niepełnosprawnej w głosowaniu (nawet na jej prośbę).

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

Zobacz także: