Niezbędnik wyborcy samorządowego: Kto może głosować?

Nie masz pewności czy możesz wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych? Sprawdź kto i w jakich okolicznościach może głosować.

Kto może głosować?

Osoba, która najpóźniej w dniu wyborów ukończyła 18. rok życia, na stałe mieszka na obszarze danej gminy/powiatu/województwa i posiada obywatelstwo polskie lub jest obywatelem Unii Europejskiej.

Uwaga! Obywatel UE, który nie posiada obywatelstwa polskiego, nie może głosować do rady powiatu i sejmiku województwa.

Co z osobami znajdującymi się w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych?

Mogą głosować pod warunkiem, że znajdują się w tym samym województwie, co gmina w której zamieszkują i są tam wpisani do rejestru wyborców.

Jeśli znajdujemy się na obszarze gminy, w której jesteśmy wpisani do rejestru wyborców, otrzymamy karty do głosowania do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborach wójta/burmistrza/prezydenta miasta.

W przypadku gdy jesteśmy na obszarze gminy tego samego powiatu co nasz okręg, to dostaniemy karty do głosowania na radnych powiatu i sejmiku województwa.

Natomiast jeśli znajdziemy się poza naszym powiatem, ale dalej jesteśmy na terenie województwa, to otrzymamy tylko kartę do głosowania do sejmiku województwa.

Czy osoba znajdująca się w tymczasowym miejscu pobytu może głosować w wyborach samorządowych?

Nie.

Czy posiadając zaświadczenie o prawie do głosowania mogę głosować w wyborach samorządowych?

Nie.

Czy osoba przebywająca za granicą może głosować w wyborach samorządowych?

W przypadku wyborów samorządowych – nie. Swój głos można oddać jedynie w kraju – tam, gdzie dana osoba znajduje się w rejestrze wyborców.

Kto nie może głosować?

Czynne prawo wyborcze nie przysługuje:

  • w przypadku pozbawienia praw publicznych w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,
  • w przypadku pozbawienia praw wyborczych w wyniku prawomocnego orzeczenia Trybunału Stanu,
  • w przypadku ubezwłasnowolnienia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl

 

Zobacz także: