Naukowcy z US i ZUT w rankingu najbardziej wpływowych ludzi nauki

Naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego  oraz Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego znaleźli się w najnowszym rankingu najbardziej wpływowych naukowców na świecie, opracowanym przez Uniwersytet Stanforda i wydawnictwo Elsevier.

Amerykański Uniwersytet Stanforda co roku przygotowuje ranking dwóch procent reprezentantów świata nauki, po których dorobek inni badacze sięgają najczęściej. Ranking tworzony jest na podstawie dwóch kategorii.

TOP 2 proc to ocena całej kariery naukowej naukowców do 2022 roku, według indeksu bibliometrycznego, uwzględniając takie kryteria jak: indeks Hirscha, liczbę cytowań, autocytowań, czy miejsce na liście autorów.

Druga perspektywa skupia się wyłącznie na osiągnięciach naukowych uzyskanych w roku 2022. To nazwiska najczęściej cytowanych naukowców w roku ubiegłym, w gronie ponad 210 tysięcy naukowców z całego świata znalazło się 1.142 polskich badaczy.

Naukowcy US na liście TOP 2 proc. najlepszych naukowców na świecie:
 • prof. zw. Jerzy Cioslowski – Instytut Fizyki
 • dr hab. Joanna Kruk, prof. US – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
 • prof. dr hab. Mariusz Dąbrowski – Instytut Fizyki
 • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US – Instytut Zarządzania
 • dr hab. inż. Paweł Ziemba – Instytut Zarządzania
Naukowcy US na liście TOP 2 proc. za rok 2022:
 • dr hab. Radosław Miśkiewicz, prof. US – Instytut Zarządzania
 • prof. zw. Jerzy Cioslowski – Instytut Fizyki
 • dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, prof. US – Instytut Zarządzania
 • dr hab. Joanna Kruk, prof. US – Instytut Nauk o Kulturze Fizycznej
 • dr hab. inż. Paweł Ziemba – Instytut Zarządzania
 • prof. dr hab. Bogumiła Skotarczak – Instytut Biologii
 • dr Małgorzata Szcześniak – Instytut Psychologii
Naukowcy z ZUT na liście TOP 2 proc. najlepszych naukowców na świecie:
 • prof. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Andrzej Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • prof. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Maria Tomaszewska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Beata Tryba, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Sławomir Maksymilian Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • prof. Chen Xuecheng, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr inż. Wojciech Sałabun, Wydział Informatyki
 • prof. Elżbieta Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • prof. Jacek Przepiórski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr hab. inż. Jacek Piskorowski, prof. ZUT, Wydział Elektryczny
Naukowcy ZUT  na liście TOP 2 proc. za rok 2022:
 • prof. Marek Gryta, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Andrzej Błędzki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • dr inż. Wojciech Sałabun, Wydział Informatyki
 • prof. Sylwia Mozia, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Ewa Mijowska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • dr hab. inż. Magdalena Zdanowicz, prof. ZUT, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa
 • prof. Elżbieta Horszczaruk, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • dr hab. inż. Paweł Sikora, prof. ZUT, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 • prof. Antoni W. Morawski, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Maria Tomaszewska, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Beata Michalkiewicz, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • doktorant Sadegh Hamidreza (1990 – 2021) Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Zbigniew Czech, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
 • prof. Sławomir Maksymilian Kaczmarek, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki
 • prof. Janusz Błaszkowski, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

Pełna lista oraz opis sposobu jej tworzenia TUTAJ

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl