Nauczyciele otrzymają obiecane nagrody

Tak jak zapowiadał prezydent Piotr Krzystek, do szczecińskich nauczycieli zatrudnionych w publicznych placówkach trafią dodatkowe nagrody pieniężne.

Miniony rok szkolny 2020/2021 należał do wyjątkowych. Wszystko za sprawą trwającej od kilkunastu miesięcy pandemii koronawirusa, która zmusiła do wielu zmian w codziennym życiu. Jedną z takich zmian była konieczność wprowadzenia zdalnego nauczania w szkołach. By nie pozostawić uczniów samych sobie, szczecińscy nauczyciele wykazywali się kreatywnością i zaangażowaniem w zdalne prowadzenie zajęć w taki sposób, by ich podopieczni możliwie jak najmniej odczuli negatywnie skutki niecodziennego sposobu nauczania.

Zgodnie z zapowiedziami Prezydenta Miasta, przyszedł czas na dodatkowe wyróżnienie nauczycieli zaangażowanie w realizację strategicznych celów rozwoju edukacji w Gminie Miasto Szczecin. Wlicza się w to m.in. prowadzenie zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć prowadzonych w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Nie bez znaczenia pozostaje również wspieranie uczniów po powrocie do nauki w trybie stacjonarnym.

– Szczecińska szkoła jest dla mnie priorytetem od początku prezydentury, to jedno z naszych podstawowych i najważniejszych zadań. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzymy nauczycielom satysfakcji, cierpliwości, wytrwałości i pozytywnej energii do pracy. Zgodnie z zapowiedziami, chcielibyśmy też docenić ich finansowo. Dlatego, na bazie porozumienia pomiędzy klubami Bezpartyjnych i Koalicji Obywatelskiej, środki, które pozostały po tegorocznym finale regat The Tall Ships Races, przeznaczymy na dodatkowe wynagrodzenia dla nauczycieli – powiedział podczas dzisiejszej konferencji prasowej Piotr Krzystek – prezydent Szczecina.

Dodatkowe nagrody, w wysokości nawet 1000 zł na rękę, zostaną przyznane nauczycielom, którzy byli zatrudnieni w roku szkolnym 2020/2021 w placówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin, aktywnie przepracowali w nich co najmniej rok i nadal są zatrudnieni w jednej ze szczecińskich publicznych szkół.  Łącznie, dodatkowe nagrody trafią do 4725 szczecińskich pedagogów.

Wysokość przyznanej nagrody jest uzależniona od wymiaru zatrudnienia wg stanu na dzień 30.09.2020 r. i zostanie wyliczona proporcjonalnie do wysokości zatrudnienia w roku szkolnym 2020/2021 (wymiar ten jednak nie może być niższy niż 0,5 etatu).

Zadbano o to, by wypłacenie nagród szczecińskim nauczycielom było możliwe. Konieczne było dokonanie zmian w uchwale w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków. Pomysł wprowadzenia dodatkowego wynagrodzenia dla nauczycieli za ich zaangażowanie, od początku wspierali radni Koalicji Obywatelskiej oraz Bezpartyjnych, którzy mają większość w szczecińskiej Radzie Miasta.

Co ważne, wprowadzenie nowych, dodatkowych  nagród nie oznacza, że te dotychczas przyznawane szczecińskim nauczycielom znikną. Coroczna pula nagród, która obecnie znajduje się w dyspozycji dyrektora danej placówki czy też prezydenta miasta nadal będzie funkcjonować.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl