Nasadzenia drzew przy Jeziorze Głębokie [zdjęcia]

W ramach budowy Węzła przesiadkowego Głębokie, w okolicach pętli nasadzono nowe drzewa. 50 sadzonek różnych gatunków drzew, znalazło swoje miejsce w okolicy parkingu leśnego oraz nowego ronda. 

Nasadzenia zostały zrealizowane w ramach budowy Węzła przesiadkowego Głębokie. Nowe drzewa to:

  • 5 szt. brzozy brodawkowatej;
  • 22 szt. jarzębu odm. Kolumnowa;
  • 17 szt. dębu szypułkowego;
  • 6 szt. wiśni piłkowanej odm. Kanzan;
Nasadzenia
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Nasadzenia
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Co istotne, sadzonki drzew są większe niż to pierwotnie zakładał projekt.

Zamiast drzew o wysokości ok. 2 metrów i obwodzie 18-20 cm, wykonano nasadzenia drzew o wysokości 3,5-4 metrów i obwodzie 22-26 cm.

Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Nasadzenia
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Zieleń na Głębokim

Zagospodarowanie zieleni w ramach inwestycji obejmowało:

  • 50 szt. drzew (43 szt. zgodnie z projektem oraz 7 szt. dębów szypułkowych – dodatkowych);
  • 3 432 szt. krzewów o łącznej powierzchni 1034m2, o różnym składzie gatunkowym m.in. rokitniki, śnieguliczki, tawuły;
  • 2 241 szt. bylin o łącznej powierzchni 275m2;
  • 3 369 szt. traw ozdobnych o łącznej powierzchni 485 m2.
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Nasadzenia
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie
Fot. Szczecińskie Inwestycje Miejskie

Nadzór nad realizacją inwestycji sprawuje Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie Sp. z o.o.

Projekt objęty dofinansowaniem w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl