Najem socjalny – kiedy i jak złożyć wniosek?

Zarząd Budynków i lokali Komunalnych w Szczecinie informuje, iż termin składania wniosków o najem socjalny lokalu w 2023 roku odbędzie się od 14.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Najem socjalny jest przeznaczony dla osób o najniższych dochodach. Druki wniosków pobrać można ze strony internetowej lub osobiście w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami można składać w terminie 14.02.2023 r. – 28.02.2023 r. W przypadku złożenia wniosku bez obowiązkowych dokumentów, wniosek jako niekompletny pozostawia się bez rozpoznania.

kompletne wnioski złożone w wyznaczonym terminie podlegają ocenie i są punktowane zgodnie z obowiązującymi kryteriami będącymi załącznikiem do uchwały. Wnioski z najwyższą punktacją będą umieszczone na projekcie wykazu osób zakwalifikowanych do wynajęcia lokalu.

Punktacja od której gospodarstwa domowe uzyskiwały lokale w poprzednich naborach:

  • 2022r. – lokale przyznawane od 22 pkt,
  • 2021r. – lokale przyznawane od 19 pkt,
  • 2020r. – lokale przyznawane od 20 pkt.

Najem socjalny to najem na czas oznaczony (24 miesiące) i może wiązać się z obniżonym standardem lokalu – ogrzewanie piecowe, WC na klatce schodowej, brak łazienki w obrębie lokalu. Osoby, które nie uzyskają najmu socjalnego w bieżącym roku mogą składać wnioski w kolejnych naborach.

Szczegółowe informacje na temat zasad najmu mieszkań można uzyskać pod numerami telefonu:

  • Biuro Obsługi Interesanta tel. 91 48 86 333 lub 91 48 86 301
  • Dział Gospodarowania Lokalami Mieszkalnymi tel. 91 43 45 455.

 

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl