Nagrodzono najwybitniejszych naukowców – Zachodniopomorskie Noble rozdane

10:47
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Znamy laureatów konkursu naukowego Zachodniopomorskie Noble.  Uroczysta gala, podczas której wręczone zostały wyróżnienia odbyła się w piątek, 24 czerwca br., w Operze na Zamku w Szczecinie.

– To wyjątkowe wyróżnienie, dzięki któremu możemy docenić lata pracy naukowo-badawczej zachodniopomorskiego środowiska akademickiego. Pomysły, poświęcenie i konsekwencja laureatów, którzy od lat podążają wytyczoną drogą, pozwalają rozwijać nasz region i budować silniejsze Pomorze Zachodnie zarówno pod kątem gospodarczym, myśli technicznej, jakości medycyny czy w dbałości o ekologię. Są Państwo mistrzami w swoich dziedzinach. Zbudowaliście wspaniałe zespoły badawcze, a pasją i wiedzą zarażacie kolejne pokolenia, zmieniając otaczającą nas rzeczywistość. Głęboko wierzę, że te wyróżnienia będą nie tylko docenieniem, ale także kolejnym bodźcem do pracy i kreatywności. Wiedza jest kluczowym czynnikiem rozwoju. Aby podnosić jakość życia trzeba czerpać z nauki i ją umiejętnie wykorzystać  – mówił marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Konkurs jest corocznym przedsięwzięciem organizowanym przez Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki we współpracy z Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Miasta Szczecin oraz Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim. Pula nagród ufundowanych przez Marszałka Województwa to 90 tys. zł. Laureaci wybierani są w ośmiu kategoriach.

Laureatami Zachodniopomorskich Nobli za rok 2021 zostali:

 • w dziedzinie nauk humanistycznych – dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US z Uniwersytetu  Szczecińskiego

za prace poświęcone zmieniającej się relacji polityki i narracji o mieście oraz ocenie wpływu pandemii na sposoby funkcjonowania i obrazowania przestrzeni miejskiej oraz miejskiej polityki.

 • w dziedzinie nauk  podstawowych – dr inż. Karolina Wenelska z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za badania nad wykorzystaniem nowych materiałów  mających zastosowanie w energetyce.

 • w dziedzinie nauk technicznych – prof. dr hab. inż. Wojciech Kacalak – kierownik zespołu, dr hab. inż. Dariusz Lipiński, prof. PK, dr inż. Katarzyna Tandecka, dr inż. Łukasz Rypina, dr inż. Filip Szafraniec, dr inż. Robert Tomkowski z Politechniki  Koszalińskiej

za wdrożenie przemysłowe innowacyjnych narzędzi z mikroagregatami ściennymi.

 • w dziedzinie nauk  ekonomicznych – dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US z Uniwersytetu Szczecińskiego

za prace poświęcone nowym aspektom zarządzania magazynami energii, elektromobilności, wykorzystaniu wodoru dla potrzeb mobilności oraz dekarbonizacji gospodarki w oparciu o odnawialne źródła energii.

 • w dziedzinie nauk  rolniczych – dr hab. inż. Adam Lepczyński, prof. ZUT z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

za nowatorskie zastosowania metod proteomiki w badaniach nad fizjologicznymi skutkami suplementacji diety zwierząt.

 • w dziedzinie nauk medycznych – 1.  dr hab. Marcin Lener z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

za wiodący udział w opracowaniu testów diagnostycznych wykrywających zwiększone ryzyko raków u kobiet i mężczyzn  na podstawie oznaczeń stężenia ołowiu we krwi.

 1. w dziedzinie nauk medycznych – dr Emilia Rogoża-Janiszewska z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

za wiodący udział w pracach nad opracowaniem testu diagnostycznego wykorzystującego ocenę stężeń selenu w surowicy jako markera przeżyć u chorych z czerniakiem złośliwym w Polsce.

 1. w dziedzinie nauk medycznych – dr Paweł Rynio  z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

za opracowanie wdrożenia do praktyki klinicznej modeli 3D stent-graftów.

 1. w dziedzinie nauk medycznych – Nagroda Specjalna – dr hab. Tomasz Huzarski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

za wyjątkowo sprawne zrekrutowanie i poprowadzenie w międzynarodowych próbach klinicznych pacjentek z rakami i mutacjami BRCA1/BRCA2.

 • w dziedzinie nauk o morzu – dr hab. Jan Harff, prof. US – kierownik zespołu, dr hab. inż. Andrzej Osadczuk, prof. US, mgr Jakub Miluch, prof. dr hab. Ryszard Borówka, mgr inż. Łukasz Maciąg, prof. dr hab. Andrzej Witkowski, dr Jinpeng Zhang z Uniwersytetu Szczecińskiego

oraz dr Michał Tomczak z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział Pomorski w Szczecinie

za udokumentowanie rozwoju delty Hajnan na Morzu Południowochińskim.

 • w dziedzinie nauk  artystycznych – prof. dr hab. Katarzyna Dondalska z Akademii Sztuki w Szczecinie

za koncerty, w szczególności za pierwszy dozwolony koncert po pandemii w Berlinie Philharmonie Großer Saal, Weihnachtskonzert oraz trzy nagrania płytowe Ride to marvelous country, If you love me oraz Works for piano and Song Pauli Szalit.

Kandydatów do nagród zgłaszają Rektorzy Uczelni i Członkowie Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki. Wybrani naukowcy to osoby o największym i najciekawszym dorobku w roku 2021, których praca zostaje w ten sposób dostrzeżona i wyróżniona.

Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO
Fot. URZĄD MARSZAŁKOWSKI
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Autor: Infoludek.pl szczecin@infoludek.pl